Vandraren återvandrar och lämnar fältet fritt på Vänstra Stranden

Jag avundas människor som helt självklart ”är” något – elektriker, traventusiaster, läkare eller småbarnsföräldrar. På deras bloggar står vad de heter och vad de ”är”, samt ofta kön och ålder. Rimligen betyder det att allt som står på bloggen skall tolkas utifrån detta ”varande”. Kanske är jag ett sällsynt fall av personlighetsklyvning men jag går oftare mellan fält och över gränser än håller mig innanför staketen. Jag är i det här fallet den person vars händer knattrar på tangentbordet just nu (vilket alltså redan är ett passerat stadium). Det har varit svårt för Vandraren att hitta rätt ton på den Vänstra Stranden. Sammantaget gör dessa överväganden att Vandraren har beslutat sig för att återvandra till bloggen Emmausvandrarna. Där kommer Vandraren att ge uttryck för personliga (aldrig privata) reflektioner kring livet, samhället, politiken och kristen tro.  

Kvar på Vänstra Stranden blir plats för kritisk samhällsanalytisk publicistik signerad Marie Demker – med alla sina identiteter 🙂

Vandraren

5 reaktioner till “Vandraren återvandrar och lämnar fältet fritt på Vänstra Stranden”

  1. Det här väcker förstås intressanta frågor om fenomen som brukar avhandlas på den här bloggen. Hur inverkar sociala medier på frågor om individualitet? Hur ska man behandla frågan om relationen mellan religion och politik? I den första relationen – Marie Demker som politisk kontra kristen bloggare? Och därmed den direkta frågan om relationen privat-offentligt och det brännande fältet religion-politik – finns det något diskussionsvärdigt att utvinna ur det här beslutet? Kan det tas som ett inlägg i den debatt som nyligen behandlades i posten om ”Religioner och sekularismer i internationell politik”?

  2. Mycket intressant – jag är lite för nära studieobjektet för att kunna vara riktigt analytisk. Men, ja, jag tror att samhällsanalys och dito kritik för att bli verkligt vass måste tala till en generell och kollektiv verklighet. Då blir personligt färgade argument mindre relevanta. Många delar av min tro är personliga på det sättet, andra inte. Genom en tudelning kan religionen ges plats i det politiska samtalet på ett sätt som blir en angelägenhet även för den icke-troende./VS

  3. Ett bra beslut, Vänstra Strand. Även om jag har full respekt för din tro, så är dina religiösa texter faktiskt störande för mig. Som, i övrigt, stor beundrare av dina texter ser jag fram emot klyvningen.

  4. En differentierad marknad leder till utvecklandet av två produkter för att tillfredsställa och vidmakthålla den dubbla efterfrågan.

Kommentarer är stängda.