Apoteksmarknad skapar slutenhet och brist på medborgerlig insyn

I gårdagens Rapport påvisades att de tillsynsrapporter som Läkemedelsverket genomför på våra apotek inte kan få läsas av oss kunder.

När apoteken privatiserades var ett viktigt argument för Göran Hägglund att servicen skulle öka och att kunderna skulle få bredare utbud. Någon kritik mot Apoteksbolagets tidigare hantering kring säkerhet fanns inte. Avseende servicen vet vi att det blivit fler apotek i storstäderna, att flera av dem fått längre öppettider. (Att receptfria läkemedel säljs i livsmedelshandeln har inte med privatiseringen av apoteken att göra.) För mig framstår det som mycket oklart om den ökade servicen verkligen kommit dem till del som tidigare hade långt till apotek eller hade svårt att hantera öppettiderna. Det vi vet är att mycket annat försämrats, t ex problem med att få fram receptbelagda läkemedel i alla apotek.

Men om vi nu menar att marknaden är en central mekanism för att förbättra situationen för apotekens kunder så kräver detta full information. Möjligheten att välja på grundval av full information är helt avgörande för att marknaden och konkurrensen skall fungera. (Att sedan ingen någonsin har sådan information i realiteten är en annan historia).

Men nu får vi alltså veta att de tillsynsrapporter som Läkemedelsverket genomför – alltså den kontroll av säkerhet och hantering av läkemedel som staten genomför av de privata apoteken – får inte göras tillgängligt för de presumtiva kunderna! Förklaringen är att dessa rapporter avslöjar affärshemligheter. Jag kan förstå det.  Men därmed är också valet gjort – företagens konkurrenskraft och ekonomisk avkastning är viktigare än medborgarnas möjligheter att faktiskt välja på en marknad. Så lät det inte när reformen genomfördes.

Därmed har vi också berövats möjligheten att göra det informerade val som krävs i en marknadsekonomi. I gårdagens rapport säger socialminister Göran Hägglund att ”det viktiga är att bristerna åtgärdas”. Den attityden förknippar jag med överhetssamhället – dvs pappa staten sköter kontrollen och ni behöver inte oroa er. Välj nu istället det apotek som har flest ballonger i fönstren och ger mest rabatt på fotkräm.

Så förråder regeringen sina egna grundidéer.

3 reaktioner till “Apoteksmarknad skapar slutenhet och brist på medborgerlig insyn”

 1. Det är naturligtvis lätt att raljera, men det leder inte riktigt framåt.

  Det första man kan fråga sig är förstås varför det är just de privata apoteken vars inspektionsrapporter ska publiceras, och inte samtliga apoteks? Eller varför det är just det som utpekas som problem? Det vi lärt oss av mer av privata inslag i välfärdssektorn är att det offentliga – när det offentliga var monopolaktör – inte lade särskilt stor vikt vid att kontrollera verksamheten. Den förutsattes på något sätt vara tipp topp just för att den var offentlig. På det sättet är den allt större blandningen av privat och offentligt driven verksamhet väldigt bra för medborgarna. Fokus på kvalitet har blivit allt större.

  Med det sagt, ska det sägas att Läkemedelsverket just nu påbörjat ett arbete med att ta fram kvalitetsindikatorer för apotek, så att det ska vara möjligt för medborgarna att jämföra kvaliteten mellan olika apotek. På samma sätt som för äldreomsorgen. Detta kommer att ge en mycket bättre bild än enstaka – och för medborgaren extremt oöverskådliga – inspektionsrapporter. Arbetat att ta fram kvalitetsindikatorer är initierat av apoteken själva och sker nu på uppdrag av regeringen.

  Personligen tycker jag att Läkemedelsverkets argument för att inte offentliggöra enskilda rapporter haltar en smula. Inget apotek, så vitt jag vet, har begärt att få sina rapporter hemligstämplade. Detta vore hur som helst konstigt, då inga allvarliga fel och brister har uppdagats, enligt den sammanfattande rapport som Läkemedelsverket publicerat på sin hemsida nyligen. Problemet med att offentliggöra de enskilda rapporterna är möjligen att de kan avslöja intressanta detaljer om narkotikahantering och att det kanske inte är en avgörande kvalitetsaspekt huruvida en apoteksanställd någon gång gjort en anteckning med blyerts istället för med bläck (vilket föranleder en rad i inspektionsrapporten). De kvalitetsindikatorer som är på gång kommer därför att ge en mer överskådlig bild av kvaliteten.

  Apoteken själva har i flera år påtalat att den generikareform som genomfördes 2009 – i princip samtidigt med apoteksreformen – skapat stora problem för både patienter och apoteken. Detta är apoteksaktörerna, deras personal, förskrivarna och vårdfacken eniga om. Det får också stöd av pensionärsorganisationer och patientorganisationer. Dessa problem har dock ingenting med frågan om privat/offentligt att göra – då reformen hade genomförts med eller utan en omreglering av apoteksmarknaden. Reformens syfte är att spara pengar åt skattebetalarna. Huruvida den faktiskt gör det går att ifrågasätta och oaktat det leder den till att nya kundgrupper upplever att deras läkemedel inte finns inne när de kommer till apoteket. Fick vi ändring på regelverket kring generikabyten, skulle också många av dessa problem försvinna.

  Tillgängligheten har ökat dramatiskt och får ändå sägas vara reformens största vinst. 350 fler apotek och längre öppettider motsvarande ytterligare 330. Många städer har idag fått nya jourapotek med nästan 100 timmars öppethållande i veckan, året runt. Det gäller även den som bor utanför städerna, men som har möjlighet att ta sig ett par mil till ett morgon-, kvälls- och helgöppet apotek som tidigare inte fanns.

  Det finns som synes mycket att säga om detta… 🙂

 2. Du ger mig alltså i princip rätt. Varför tillsynsrapporterna skall vara tillgängliga är ju för att vi nu har ett nytt system – ett marknadssystem.

  Angående tillgängligheten skriver jag att det finns olika bedömningar och att jag är osäker på om det som skett gynnat dem som behövde det mest. Inget av det du skriver motsäger detta.

  Jag är väl medveten om generika-reformen men den kan inte förklara varför billig tbc-medicin inte finns i lager utan måste akuttransporteras med stora kostnader som följd. Det är en fråga om bristande kontroll på efterfrågan, en marknadseffekt helt enkelt.

  Jag vet att detta är svårt, men min poäng var just att vill man ha marknad får man också ta det hela vägen.

  VS

Kommentarer är stängda.