En bref: Demokrati kan inte skapa likhet

Demokrati är inte att jag får som jag vill. Inte heller är demokratin till för att just jag skall må bra och få leva ostörd. Representativ demokrati är i stället bra på kollektiva fördelningsfrågor. Konflikter inom det socioekonomiska området kan lösas genom kompromisser eller kohandel. En skatt kan höjas eller sänkas, bostäder kan hyras eller ägas och arbetslösheten kan mötas med yrkesutbildning eller sänkt arbetsgivaravgift. Men ursprung, religion eller kön är inget vi kan kompromissa om. Samhällsvetenskapen har länge vetat att hanteringen av värdekonflikter kring tradition och kultur tillhör demokratins tillkortakommanden. Ändå ser vi i dag allt större förväntningar på att demokratiska mekanismer skall lösa problem inom dessa sfärer. Många kräver av demokratin något den inte kan ge: homogenitet.

Idag skriver jag en krönika på GPs ledarsida där jag pekar på demokratins tillkortakommanden avseende icke-förhandlingsbara värden. trots att denna veka punkt hos det styrelseskick som vi i vårt land valt och försvarar är välkänd ökar ändå förväntningarna på att demokratin skall kunna lösa värdekonflikter kring tradition och kultur. Jag vill mana till eftertanke och kreativitet i förmågan att försvara demokratin mot dess fiender, fiender som finns även i alltför högt ställda förväntningar. Partier och rörelser mobiliserar idag i Europa kring nation, kultur och tradition på ett sätt som urholkar demokratins handlingsförmåga och därmed på sikt förtroendet för styrelseskicket.

Lästips kan vara Karl Popper ”Det öppna samhället och dess fiender” som är under nyutgivning.

En tanke på “En bref: Demokrati kan inte skapa likhet”

  1. Nej, vissa faktorer kan vi inte kompromissa om men desto viktigare att vi har vissa saker gemensamt. For att ska vi kunna besluta om nagot, t.e.x fordelningsfragor, bor vi ha nagot gemensamt. Och darmed far demokratin granser. De som redan ar i gruppen definerar under vilka vilkor nya medlemmar antas och nar man upphor vara medlem. Den som bara ar har pa genomresa far inte rosta. Det anses ocksa ta en viss tid innan en person har tillrackligt mycket gemensamt med gruppen for att bli fullvardig medlem, sk medborgarskap. Pa samma satt far personer som varit medlemmar hela sitt liv inte rosta i lokal och regionalval nar de lamnat gemenskapen.

Kommentarer är stängda.