Olämplig rektor?

Den privata gymnasieskolan L M Engströms gymnasium i Göteborg skall få en ny rektor. Den tillträdande rektorn heter Fredrik Sidenvall och är nu kyrkoherede i Frillesås. I Västsverige är han en av de mest profilerade kvinnoprästmotståndarna, tillika helt emot välsignelse för homosexuella par. Valet av Sidenvall förefaller mig mycket obetänkt.

Hur skall den högste ansvarige skolledaren för en gymnasieskola kunna utgöra ett gott exempel för eleverna i enligthet med läroplanen för gymnasieskolan när han själv vare sig vill rätta sig efter lagstiftningen (tillåta kvinnliga präster) eller finna sig i kyrkomötets beslut (homosexuella par)? I läroplanen talas om demokratiska värden och respekten för individens egenart. Jag menar inte att motstånd mot kvinnopräster eller homosexuella välsignelser är odemokratiskt – men jag känner stor tveksamhet över hur en person som obstruerat såväl lagstiftning som demokratiskt fattade beslut i det samfund man verkar skall kunna främja respekten för demokrati och rättsstaten på en så känslig post som skolledarens. Skolans ledning borde ha tänkt en gång till.

6 reaktioner till “Olämplig rektor?”

 1. Valet av Sidenvall som rektor för LM bidrar ju till bilden av skolan som en sista utpost för den kristna konservatismen i västsverige. Man undrar ju vilka som sitter i skolans resp stiftelsens styrelse?

  Jo, de borde ju i alla fall tänka på skolan rykte, i marknadens heliga namn. /VS

 2. Nog för att Fredrik S är konservativ, men jag får alltid ett sug i magtrakten varje gång någon vill införa yrkesförbud på grund av åsikter. Och vilka åsikter har rektorer inte rätt att ha? Är det åsikterna som rektorerna gjort kända eller åsikterna som de hyser i tysthet?

  Det var ju därför jag skrev som jag skrev – det är inte hans åsikter det handlar om och jag tycker att det var obetänksamt, jag vill inte ha förbud. Styrelsen verkar dessutom helt tagen på sängen när det gäller hans profil. Vilket stärker min känsla av att de inte tyckte särskilt långt. Men nog känns det inte riktigt trovärdigt att en person med den synen på lagstiftningen och demokratin fullt ut skall kunna vara skolledare för ungdomar? Det tycker i alla fall jag. /VS

 3. Jag är rädd att jag inte hänger med. På vilket sätt vill inte Sidenvall “rätta sig efter lagstiftningen”? Lagstiftningen säger väl inte att man måste gilla tanken med kvinnliga präster?
  I så fall begår ju alla katolska präster dagligen lagöverträdelser, och det menar du väl ändå inte?

  Lagen om kvinnopräster trädde i kraft för snart femtio år sedan och gällde även när Sidenvall verkade som arbetsledare och kyrkoherde i en då statlig kyrka. Han ”obstruerar lagstiftningen” som jag skrev i min post. Sidenvall var inte ens född när lagen trädde i kraft, ändock nyttjar han i sin obstruktion en tillfällighetslösning (samvetsklausulen) som var avsedd för dem som redan prästvigts under andra premisser. Sedan är det ju diskrimineringslagstiftningen förstås – den bryter såväl han som en mängd andra kvinnoprästmotståndare som är kyrkoherdar. Jag vet inte vad som gäller i katolska kyrkan men där finns ju inga kvinnliga präster så diskriminering kan ju inte ske, per se. Katolska kyrkan har ju heller aldrig varit underställd den svenska riksdagen avseende prästämbetet. /VS

 4. Ett bra val tycker jag! Vänta och se, det är min uppmaning till dig. Media har förkorkat stor del av folket. Det finns en part på varje sida och sedan så finns det resten som bara ”tycker”. Låt oss vänta och se, med skolans tidigare rykte så tror jag nog att styrelsen vet vad dom gör. Var rikt välgisngnad. /C

 5. Man ska få tycka som man vill och säga nästan vad som helst som inte innebär hot mot enskilda eller en mindre grupp. Däremot är jag tveksam till lagen om hets mot folkgrupp.

  Men värderingar har betydelse vid tillsättande av vissa tjänster, som t.ex. polis, vissa militära tjänster och kanske läkare. Till denna grupp bör även lärare i den obligatoriska skolan höra, då skolan inte är ideologiskt neutral utan har ett demokratiskt uppdrag.

  Ett bra exempel på hur det inte får vara är rektorn (ev fd) för och ägaren av Al-Mustafa-skolan i Järfälla som anser att svensk lag inte ska gälla om den strider mot vad som sägs i koranen och förordar att otrogna ska stenas. Honom har jag nu anmält till Skolverket. Det är självklart tycker jag att en sådan person inte ska få ”verka i skolan” (läroplanens formulering). Svårare är det kanske att förbjuda honom att äga skolan, men hans vidriga värderingar får inte ha någon inverkan på skolans verksamhet.

Kommentarer är stängda.