En bref: Digital demokrati? Partierna har tappat tilltal och kontakt i en ny tid

De politiska partiernas försvagade band till väljarna är ett bekymmer för den representativa demokratin. Partierna har till uppgift att samla upp och syntetisera medborgarnas idéer och intressen för att omvandla dem till konkret politik på folkviljans grund. Om medborgarna inte längre uppfattar att partierna är de avgörande och självklara aktörerna i den processen försvårar det för partierna att uppfylla sin demokratiska uppgift.

Så skriver jag tillsammans med forskarkollegerna Ulf Bjereld, Sofie Blombäck och Linn Sandberg på DN Debatt söndagen den 10 juni 2018. Bakgrunden är en ny bok ”Digital demokrati? Partierna i en ny tid” (Atlas förlag) där vi diskuterar hur digitaliseringen påverkar partiernas roll i den representativa demokratin och hur partierna hittills har förmått att utnyttja digitaliseringen för att leva upp till sin demokratiska roll. Tyvärr är väl inte resultatet särskilt lovande – partierna talar mest till väljare och medlemmar, inte med. Och särskilt stor betydelse för organisation och medlemsengagemang har inte digitaliseringen fått, trots alla stora möjligheter som finns i både den tekniska utvecklingen och i ett nytt sätt att tänka organisation.

Men det betyder inte att partierna har missat sin chans, nya små partier har alltid ett försteg, även om de ofta hinns upp av de större och resursstarka partierna. Och frågan är om inte vi medborgare behöver göra partierna medvetna om att det är de som är våra kanaler till makten, inte vi som är deras valboskap. För medborgarnas politiska intresse är det inget fel på.

Läs gärna boken som finns att köpa, såväl på nätet som i bokhandeln. Och för den som bor i Göteborgsregionen så kommer Ulf och jag att presentera den närmare inom Folkuniversitetets ram på Världskulturmuséet den 3 oktober kl 18.00 i höst.