Mediernas falska värld

Efter att ha tröttnat på alla spekulativa Eko-nyheter där belägg för ett påstående kan vara av typen ”jag har pratat med x eller y som säger att det är si eller så” lyssnade jag igenom en veckas kvart-i-fem-ekon. Jag antecknade förstanyheterna i varje Eko och listan blev följande:

22/11 Danmark röstar om Euron
23/11 Sjödrama i Antarktis
24/11 Gift i frukten vi äter
25/11 Grönsaksodlare utnyttjar utländsk arbetskraft
26/11 Proposition om bättre rättssäkerhet vid telefonavlyssning
27/11 Göran Johansson vill skicka tillbaka flyktingar
28/11 Rektor knivhuggen i skolan
29/11 Svenska nior sämre i naturvetenskap

Två av sju nyheter är utrikesnyheter, resten är inrikesnyheter. Av dessa fem är endast en relaterad till politiskt beslutsfattande. De övriga berör det svenska samhället och implicerar otrygghet, osäkerhet och försämring. Det anslaget är dock implicit i rapporteringen. Helt explicit är det dock den 29/11 när reportern – trots att mätmetoden ändrats – hävdar att det är fråga om en ”försämring” av svenska niors naturetenskapliga kunnande. Inte i något av dessa inlägg ges vederhäftiga belägg för förändringar.

I flera inslag tidigare under november månad har hävdats t ex att våldet i samhället har ökat ”efter samtal med rättsläkare”och en jurist på Skolverket har fått säga att våldet i skolan är ”en spegel av samhället där ju våldet ökar”. Inga belägg har givits för dessa utsagor. Kriminologisk forskning visar istället att det dödliga våldet ligger stabilt. Misshandelsanmälningarna ökar dock, forskningen är osäker på om det är en reell ökning eller ökad anmälningsbenägenhet. De som menar att det är en reell ökning konstaterar att ökningen handlar om krogvåld och är direkt relaterad till den ökande alkoholkonsumtionen i Sverige och inte till ”den organiserade brottsligheten”. 

Vårt samhälle skapar de brott vi vill ha. Lagstiftningen utformas för att sätta gränser för det tillåtna. Synen på våldsbrott är ett typiskt uttryck för en förändrad grad av tolerans. Fram till för 30 år sedan var det tillåtet att slå barn. Idag är istället mobbning möjligt att polisanmäla och man kan få skadestånd om man utsatts för sådant. Hur kan då Skolverket få påstå att förklaringen till ”ökande skolvåld” är att det ”ökande våldet” i samhället flyttat in i skolan? Sanningen är väl att toleransen gentemot våld i skolan minskat drastiskt under de senaste decennierna.

Vi vet – bl a genom Göran Persson egen bok – att den ideologiproducerande myndigheten ”Levande Historia” (som sin ideologiproduktion till trots inte skall läggas ned av den nuvarande regeringen) tillkom på grundval av en nyhet i medierna. En nyhet som visade sig vara helt felaktig. En undersökning påstods ha visat att svenska högstadieungdomar inget visste om förintelsen. En analys av undersökningen visade att den var i det närmaste helt ovederhäftig, och inte alls visade det som påstods. Ändå tillkom myndigheten.

Mediernas ansvar att kritiskt granska både sina egenproducerade nyheter och andras utsagor är fundamentalt i ett demokratiskt samhälle. Journalisterna i inslagen nämnda ovan har inte ens en basal kunskap om samhällsvetenskaplig logik och statistisk metod. Hur många fler politiska beslut skall fattas på grundval av en förvriden medierapportering där tolkningar och känslor fått ersätta belägg och logik?

7 reaktioner till “Mediernas falska värld”

  1. Fantastiskt bra analys! Har hittills haft en ganska okritisk inställning till SR jämfört med min inställning till många andra medier. Tack!

  2. Viktigt inlägg. Media är usla på information. Men borde man inte kunna kräva av politiker att de tar reda på fakta innan de rusar stad och stiftar lagar hit och dit?

  3. Mycket intressant! Det säger någonting om bildningsnivån (alternativt möjligheterna till eftertanke, källkritik och problematisering) hos den yrkeskår som jag börjat räkna mig till.

    Har du förresten sett den mediekritiska special som Göteborgs Fria Tidning tillsammans med folk från Tromb gjorde i senaste numret? Jag reagerade på en del detaljer, men det var intressant läsning.

  4. Hm, apropå statistisk metod, samhällsvetenskaplig logik och vederhäftiga undersökningar: Vilka generella slutsatser om ”medierna” kan man dra av sju dagars förstanyheter i Kvart-i-fem-Ekot? 😉

Kommentarer är stängda.