Asyl i Sverige?

Just återbördad till svensk jord hör jag Göran Johansson (s) i Göteborg idag tala om var skåpet skall stå. ”Skicka tillbaka dem” säger han om flyktingar som kommit till Sverige via flyktingsmugglare och falska papper. Om det varit så lätt.

För länge sedan föreslog Tony Blair att EU skulle etablera stationer i länderna söder om Medelhavet, och andra delar av världen från vilka det kom många asylsökande, i syfte att att ge möjlighet till asyl redan där. Förslaget hånades som ett utslag av kolonialism. Idag föreslår Kalle Larsson (v) en liknande lösning som möjliggjorde för flyktingar att söka asyl på svenska ambassader. Jag tyckte redan att Blairs idé var bra. I kombination med en generös arbetskraftsinvandring, och möjlighet att t o m söka arbete via dessa stationer i andra länder, skulle invandringen till EU och Sverige kunna ske under betydligt värdigare former än idag. Det enda Johansson och jag är överens om är nämligen att dagens situation är ohållbar, för min del dock ur ett MR-perspektiv och ur ett solidaritetsperspektiv.

Därutöver borde USA ta emot flerdubbelt fler flyktingar från Irak, det land som man med sin krigsmakt kuvat och sårat i snart fem år.

En tanke på “Asyl i Sverige?”

  1. Kan inte Göran Johansson ta steget fullt ut och erbjuda sig att toppa Sverigedemokraternas riksdagslista för Göteborg redan nu, så de har god tid att planera och organisera inträdet i riksdagen 2010? Jag har svårt att se några som helst andra konsekvenser av den här typen av utspel än att man stärker de främlingsfientliga. Hur gick det här till? Jag trodde att GJ var en pragmatiker, hur tror han att en sådan här lagstiftning skulle kunna fungera? Vad är hans syfte med det här utspelet? Reepalus utspel är åtminstone inte enbart misstänkliggörande.

    USA skulle f.ö. kunna börja med att dra hem sina trupper och förbereda sig på att betala ett generöst krigsskadestånd till Irak.

Kommentarer är stängda.