Kampen om Kunskapen

Nu har äntligen min och Ulf Bjerelds bok ”Kampen om Kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer” kommit från trycket. Sällan har jag kännt en sådan frustration i väntan på en bok som denna gång – sedan manuset lämnades på försommaren har frågorna kring nya nätarenor, nya konflikter och nya kanaler för mobilisering varit hetare än de någonsin var under arbetet med boken. FRA-frågan är ett exempel men också den nu pågående diskussionen om vad som är hemligt eller ej från socialdemokratiska partistyrelsen.

I vår bok försöker vi anlägga ett analytiskt perspektiv på en samhällsförändring som utgör en del av den stora globaliseringsprocessen. Vi försöker med de verktyg vi har tillgång till peka ut de områden där vi tror att man skall hålla utkik efter det nya. Vi undersöker de s k fria logotyperna som utgör en möjlig ny samhällsgrupp som kan mobilisera och vi tittar på nya skiljelinjer mellan kunskap och marknad respektive mellan transnationella nätverk och nationalstat. Och några av de konkreta exemplen rör Google och censuren i Kina, Piratpartiet, Valjakten och Internationella Brottmålsdomstolen.

Därmed inte sagt att allt det gamla försvinner, inte alls. Svensk politik kommer att struktureras efter de gamla skiljelinjerna under lång tid framöver, men istället för att bara se samhällsförändringen som en upplösning av det gamla, och koncentrera sig på rörligheten, vill vi försöka säga något om de nya konstellationer, skiljelinjer, ramar och krafter som anas vid horisonten. För precis som energi är oförstörbar och bara dyker upp i nya former så kommer politiken alltid tillbaka. Alltid. Bara i nya former.

En presentation av boken, med Anders Björnsson som moderator, äger rum på Gustav Adolfs-dagen den 6 november, i ABF-huset, i Stockholm (kl 18). Alla välkomna!

5 reaktioner till “Kampen om Kunskapen”

 1. Vad är det Gubbarna inte Förstår.

  Nu kanske ni fattar texterna som e hel generation har lyssnat på och vaknat till.

  Bara kanske ,, gubbarna är ju rätt stela och statiska i sitt tänkande och saknar modet dom unga har,,

  Sanningen finns bland folket,, lögnerna finns bland politikerna.

 2. Som statsvetarstudent och Piratpartist ser jag verkligen fram emot att få läsa er bok. Dessvärre är jag uppbokad av annat både den 6:e november då ni presenterar boken hos ABF och den 28:e november då du pratar om ämnet vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

  Så jag undrar om du/ni har fler inbokade föreläsningar kring boken?

  Med vänliga hälsningar

  Mattias Bjärnemalm
  Förbundssekreterare Ung Pirat

 3. Introduktionen av ”Kampen om Kunskapen” på ABF i Stockholm gick utmärkt och jag hoppas nu bara på att boken blir läst och diskuterad bland många medborgare. Hittills är enbart inplanerat ett forskarseminarium på Stockholms universitet med i takt med frågor och påstötningar får vi undersöka möjligheterna att presentera boken även i andra sammanhang och på andra platser (t ex i Göteborg…) På fredag den 14 november håller jag en föreläsning på Högskolan i Halmstad som egentligen behandlar bok I (I Vattumannens tid) men som självklart kommer att handla mycket också om den nya boken./VS

Kommentarer är stängda.