Sverigedemokraternas opinionsutveckling och mediernas intresse

Sverigedemokraternas ställning i svensk opinion har stärkts under hösten 2008. Fortfarande är det dock mycket oklart om denna ökning av opinionsstöd innebär en etablering på högre nivå än tidigare. En jämförelse av tre svenska opinionsinstituts mätningar sedan oktober 2006 fram till november/december 2008 visar att det är under hösten 2008 som alla tre instituten uppmäter någon påtaglig ökning. Fortfarande ligger dock trendlinjen under fyra procent även hos SIFO. SIFO nämner till skillnad från de två övriga Sverigedemokraterna som ett alternativ och har så gjort under hela mätperioden. opinionsmatningar-sd8

En undersökning av medietäckningen av Sverigedemokraterna visar att medieintresset var som allra störst direkt efter valet 2006 (september 2006 1165 träffar, ej med i diagrammet) för att sjunka, men öka igen under hösten 2008, samma period som också partiets sympatier har ökat.

 mediearkivet-sd3

Om man skall dra några slutsatser av dessa undersökningar så är det att enskilda opinionsmätningar skall betraktas med stark skepsis. Intresset hos den seriösa bedömaren skall riktas mot trender och samband. Likaså kan vi dra slutsatsen att medieintresse och ökade opinionssiffror går hand i hand för Sd. Vilken den kausala ordningen är, eller om det är fråga om spuriösa samband, återstår att fundera på.

6 reaktioner till “Sverigedemokraternas opinionsutveckling och mediernas intresse”

  1. DU tror inte att det är så att media skriver mer om SD när de får med stöd än att de får mer stöd om när media skriver om dem?

  2. En annan intressant iakttagelse som man kan göra är att sd fick 1,9 – 2,0 % i snitt i mätningarna före förra valet, vilket sedan gav 2,93 % väljarstöd. Om felmätningen är lika stor idag så ligger sd:s ”riksdagsspärr” på ungefär 2,7 %. (Även dansk folkeparti underskattas i mätningarna, men inte lika mycket.)

  3. Som sagt, de kausala mekanismerna, eller snarare interkationseffekterna, blir föremål för fortsatt analys.

    Ämnet för posten var inte relationen mellan mätningar och valresultat men visst finns det hypoteser om underskattning. Troligen är den underskattningen minst för SIFO som nämner Sd som alternativ. Men sedan är det mycket en fråga om viktning och huruvida man i den processen lägger in vad man röstade på förra valet m fl saker. För ett litet parti utan väljarhistoria är det mycket svårare att uttala sig om opinionsmätningarnas relation till det faktiska stödet eftersom detta stöd inte är s a s färdigmobiliserat (eller, man vet inte om/när det är det…) De två december,ätnngarna (Synovate kom idag, visar båda en nedgång från november. Sifo kommer imorgon…/VS

  4. Sorry, gjorde ett misstag och blandade samman Synovate och Sifo tydligen. (Samt kom ihåg fel datum, total disaster mitt i julförberedelserna.) Ber om tillgift. Ingen SIFO idag. Istället är läget sådant att SIFO i december ger Sd fortsatt uppgång medan Synovate och Demoskop mäter en nedgång./VS

  5. SD kommer trots allt motstånd att bli en regering,sen ska kvastarna sopa golvet får vi hoppas,det behövs faktiskt nytt tänkande och politik i sv regeringar

Kommentarer är stängda.