I vilket skick befinner sig demokratin?

I en ny bok har åtta samtida samhällsteoretiker skrivit varsin essä om begreppet demokrati. Boken, som kom på franska i somras, heter ”Démocratie, dans quel état?” (Demokrati, i vilket skick?) och är utgiven på La Fabrique éditions. De åtta är inga mindre än Agamben, Badiou, Bensaîd, Brown, Nancy, Rancière, Ross och Zizek.

Jag kan inte avge något eget omdöme om bokens helhet ännu, men vill ändå poängtera hur viktig den debatt som förs i den är. Bakgrunden är att demokratin idag blivit den självklara utgångspunkt utifrån vilken samhällsdebatten värderar alla samhällen och de fenomen vi återfinner i dem. Demokratin är ett nödvändigt villkor för att de flesta av oss skall börja diskutera former, institutioner och processer för auktoritet och värdefördelning.

Tänk om det är så att ”demokratin”  får oss att acceptera orättfärdiga handlingar som militära interventioner och korruption i de styrande eliterna, något vi omedelbart reagerat mot i ett annat system. (Kristin Ross)

Eller tänk om begreppet ”demokrati” fungerar som en förklädnad för vår brist på gemensamma visioner om det goda livet och målet för vår verksamhet på det här klotet. (Jean-Luc Nancy)

Tänk om ”demokrati” och våra försök att förbättra vår demokrati är vad som begränsar möjligheterna för medborgerliga rättigheter som gäller alla människor på hela jorden genom sitt fokus på gränser och territorier? (Wendy Brown)

Demokratidebatten har en tendens att bara se till det som finns ”innanför gränsen” på ett sätt som kanske inte är det mest ändamålsenliga för den som önskar se en global utveckling mot frihet, jämlikhet och broderskap. Men det är rätt sällan vi för debatten på det sättet i Sverige. Då kommer ofta istället inkvisatorerna fram, ”är du riktigt demokratisk, lille vän”? Och om man inte svarar obetingat ja så får man inte vara med. Men tänk om framtidens rättfärdighet ligger bortom vår nuvarande demokrati?

5 reaktioner till “I vilket skick befinner sig demokratin?”

 1. Det finns ju så mycket man kan säga om demokratin. Jag nöjer mig med att säga att vi bör sträva efter att gå från ”demokrati” till Demokrati; har man väl kommit dit finns det ingen ”rättfärdighet” bortom Demokratin (och kalla mig gärna krypto-rousseauan…).

 2. Det är verkligen en viktig fråga, den du avslutar med. Till sist så är det väl en fråga om ”vem” man står med. Som jag förstår det så har tänkare som Badiou och Zizek allt tydligare formulerat sig som uttryckliga motståndare till demokratin av idag. Badious term ”kapitalo-parlamentarism” är onekligen en träffande beskrivning av vad vi vanligtvis implicit säger när vi yttrar ordet demokrati. Bristen på en mer öppen diskussion är ett tecken på i bästa fall intellektuell slapphet, i värsta fall feghet.

 3. JMO: Krypto och krypto, du är väl rätt klar i din demokratiuppfattning. Jag är nog inte lika tillitsfull avseende direktdemokrati. Jag tror på den gemensamma offentligheten som ett slags överföringslänk.

  Hjalmar: Jo, det är ju lätt att se alla brister men svårare att komma med något istället. Jag kanske tror att vi bör titta ”över kanten” för att på det sättet ifrågasätta det givna utan att det leder till ramaskri.

  VS

 4. Jag är inte så insatt i Jacques Rancières verk, men han har ju så vitt jag förstått inte vänt begreppet demokrati ryggen utan placerar det i mitten av sin radikala teori. Han understryker dock på vilket sätt det en gång var en skandalös idé och därigenom så visar han varför demokratin fortfarande har en potential (antar jag att man kan säga). Att demokratin växer underifrån och är svår- eller oregerlig tycks ha glömts bort, istället har det blivit en markör för stabilitet.

  Nåja, det enda jag når fram till är att det finns arbete att göra här. Jag får väl sluta klaga och sätta igång med mitt bidrag.

 5. Klagat har du väl inte gjort!

  Rancière tycks ligga hyggligt nära Mouffe i synen på demokratin som en ständigt pågående legitim kraftmätning mellan olika krafter som önskar hegemoni. Men jag tycker att han verkar – är lite obestämd här – lite mer förtjust i själva dekonstruktionen av begreppet än i att berätta vad konsekvenserna blir av denna dekonstruktion 🙂

  Finns tydligen en bok på svenska som jag missat http://www.capris.no/product.aspx?isbn=9197671797

  VS

Kommentarer är stängda.