Civilplikt för att öka samhörigheten

Idag skriver jag tillsammans med kollegerna i Rådet för Teologiskt Forum (Göteborgs Domkyrka/Göteborgs kyrkliga samfällighet) om behovet av mötesplatser i vårt pluralistiska samhälle. Vi föreslår att en civilplikt införs – och därmed att alla ungdomar får möjlighet att bli delaktiga i samhällets gemensamma sektor samtidigt som de också möter varandra och andra.

Under ett valår när politikerna försöker övertrumfa varandra i frågor om vård-skola-omsorg, samt om integration, innanför- och utanförskap kommer här ett blocköverskridande förslag för det gemensammas bästa: skapa en organisation som handlägger en allmän samhällstjänst för alla och som på så sätt bidrar till medborgerlig integration och möten samt fördjupad välfärd. Ett slags allmän värnplikt – en plikt för alla kvinnor och män i vårt land – för att värna samhällets gemensamma bästa och skapa mötesplatser.

Läs hela artikeln här.

4 reaktioner till “Civilplikt för att öka samhörigheten”

 1. Ja- mötesplatser är viktiga- och civilplikt om det nu är = med att alla ungdomar är delaktiga i samhällets gemensamma sektor? Det behöver väl inte vara några motsättningar i den gemenskapen? Kyrkan har väl i viss mån lyckats, att samla ungdomar i sina aktiviteter. Förövrigt är Sv.kyrkan under stor omvanling, som inte i alla delar är gynnsam? Den kristna tron är snart utslätad- och följer mest trenderna ute i samhället? Det är sällan, att höra en präst tala- och utveckla dagens texter ur Bibeln- utan istället blandar in samhällsfrågor- och snudd på socialistisk politik?
  Vilka är då era i Rådet för Teologiskt Forum?
  I nästa stycke tar ni upp frågorna kring skola- vård och omsorg- och om integrationen? Vilka politiska svar efterfrågar ni?
  Vad gäller kristna- och kyrkliga intressena inte särkilt djupa inom de socialistiska grupperna? Jag har själv jobbat inom Sv.kyrkan i 20 år med olika förtroende uppdrag, som ordf. i kyrkoråd, ledamot i kyrkonämnd- och fullmäktige. Likaså ledamot i stiftfullmäktige, sjungit i kyrkokör i 30 år, och varkyrkvärd i 10 år. Varför jag känner till något om verkligheten inom SV. kyrkan.
  Vad menas med allmän samhällstjänst? Har ni märkt något av viljan till blocköverskridanden? SV.kyrkan själva borde vara ett politiskt neutralt blocköverskridande kristet organ i samhället? Men denne vår gemensamma kyrka är långt ifrån politiskt neutral? Medan ni inom Rådet för Teologiskt Forum först själva borde gå i täten för en avpolitisering av vår kristna kyrkas fortlevnad enligt Bibeln?

  Vad menar ni med ”Medborgerlig integration?”- och fördjupad välfärd? Alla vi, som gör rätt för oss i samhället oavsett uppgifter- medan de kriminella individerna avstår den skyldigheten- men känner väl till sina rättigheter? Integrationen har stigit oss över huvudet- både kriminellt- och kostnadsmässigt? Kriminaliteten är väl organiserad inom både svenskar, som invandrare? Vad gör kyrkan för, att stoppa/lindra effekterna av deras verksamheter? Ni har säker följt debatterna i pressen- och via SVT i Göteborg- och själva bör känna till problemen i er stad?

  Diakonin- och Stadsmissionen gör möjligen vad de kan- och likaså polisen, skolan- och rättsväsendet? Men vad gör flertalet föräldrar själva för, att lära/uppfostra sina barn/ungdomar?
  Den ”Värnplikt”- ni efterfrågar av kvinnor och män i vårt land, vem-eller vilka skall ansvara för den organisationen? Kastar man ut förslag bör man också ha ett eget svar på frågan?
  Eller är det alltid någon annan, som får finna lösningarna?

  MVH Olof Lindh

 2. Olof: Nej, jag tycker inte att att den som för fram ett förslag alltid skall komma med de färdiga lösningarna. Med hjälp av den argumnetationen stoppas all kreativitet och bevaras status quo oavsett vem som tjänar på det. Där anser jag att du har helt fel.

  Vårt förslag är en tanke att fila vidare på. I Norge har kriminella ungdomar genom ett projekt med polisen hamnat på rätt köl, i Sverige finns goda försök där Räddningstjänsten öppnar för möten och samarbete med ungdomar som bor i de stadsdelar där misstron finns. Vi vet också att olika typer av nätverk mellan ungdomar från olika regioner, familjer och traditioner tenderar att leda till ökat engagemang.

  Jag tycker att vi alla skall fundera på vad var och en av oss kan göra för att öka integrationen i våra städer och i vårt land.

  VS

 3. När man i praktiken avskaffade den militära värnplikten hade man ju chansen att överföra plikten till den civila sfären istället. Det fanns ju också ett etablerat system för civilplikt, där man t.ex. fick praktisera inom äldre- eller barnomsorg. Syftet med det var att man skulle kunna utföra sådana uppgifter i krigstillstånd, men man skulle ju mycket väl kunna formulera andra syften (”social integration” etc.). Hur som helst ter sig det hela allstå inte som helt orealistiskt att genomföra. Men man missade helt klart en stor chans när man inte överförde de människor som inte behövdes i det militära till civilförsvaret; då hade folk fortfarande haft kvar vanan att sätta av en del av sitt liv för pliktbetonad verksamhet.

 4. Jag tror f ö att såväl Göran Rosenberg som Göran Greider argumenterar för något som liknar ”samhällsplikt” med syfte att integrera och skapa känsla för det gemensamma i vårt samhälle.

  VS

Kommentarer är stängda.