Inte fel med presstöd till Nationell Idag

I dag meddelade nyhetsmagasinets Fokus chefredaktör Martin Ahlquist att han avgår från från sin plats i Presstödsnämnden. Hans avgång är en protest mot det regelsystem som innebär att Presstödsnämnden beviljat det främlingsfientliga partiet Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag presstöd om två miljoner kronor.

Matin Ahlquists avgång är intuitivt förståelig. Vem vill sitta med och fördela två miljoner skattefinansierade kronor till en tidning som vilar på främlingsfientlig grund? Men den debatt som följt på Presstödsnämndens beslut är i flera fall enkelspårigt moraliserande och försvårar förståelsen kring det som skett.

I debatten framställer t ex Per Svensson, Fredrik Malm och Leif Pagrotsky tidningen Nationell Idag som självklart rasistisk. Men så enkelt är det inte. Med rasism menas att man tillskriver människor med olika hudfärg (”raser”) olika värde eller olika egenskaper. Det gör inte tidningen Nationell Idag och därför är den heller inte en rasistisk tidning. Om tidningen Nationell Idag hetsar mot folkgrupper eller på annat sätt går utöver vad tryckfriheten tillåter är dess verksamhet brottslig, dess ansvarige utgivare skall då åtalas och fällas för hets mot folkgrupp. Och detta alldeles oavsett om tidningen får presstöd eller ej.

Däremot är tidningen Nationell Idag en främlingsfientlig tidning. Det är illa nog. Med främlingsfientlighet menas en fientlighet till eller ett avståndstagande från främlingar. I tidningens artiklar utpekas det främmande – oavsett om det handlar om människor eller kulturer – som ett hot. Ett hot som bara kan hanteras genom att de som är bärare av det främmande normaliseras, d v s blir som vi eller hålls utanför det som är ”vi”. Det är en motbjudande inställning – men den är inte olaglig. Argumentet att ”skattepengar” inte skall ges till Nationell Idag är märkligt – den lagstiftning som reglerar vårt samhälle skall vara saklig, opartisk och principiell. Skulle tidningen Nationell Idag vara mindre stötande för att den inte fick ”skattepengar” i presstöd när dess medarbetare, distribution och produktion rimligen får samma del av samhällets skattefinansierade resurser som alla andra?

Skall vi ha ett presstöd som vill värna mångfalden får vi leva med att en och annan katt slinker med bland hermelinerna. Klarar inte vår demokrati av att hantera det, så vore det skrutt. Fredrik Malm uttryckte det mycket klokt i Studio Ett i P 1 idag (se länk ovan), när han retoriskt frågade vilka tidningar som stod näst på tur att bli av med presstödet om Nationell Idag stängdes ute. Vänstertidningar som Proletären och Flamman? Eller kristna, evangelikala tidningar med band till t ex Livets Ord? Och därefter? Planet är sluttande.

Nationell Idag är en tidning vars människosyn är oss fjärran. Men så länge den håller sig inom lagens råmärken kan den inte behandlas annorlunda än andra tidningar. Alla dem som självklart och lyriskt sjöng tryckfrihetens lov inför Lars Vilks provokativa Muhammed-karikatyrer borde inte göra så mycket annat än att i denna fråga än att försvara den främlingsfientliga tidningen Nationell Idags rätt till presstöd.

Denna text är samförfattad av Ulf Bjereld och Vänstra Stranden och publiceras därför samtidigt på båda våra bloggar.

12 reaktioner till “Inte fel med presstöd till Nationell Idag”

 1. ”Med rasism menas att man tillskriver människor med olika hudfärg (”raser”) olika värde eller olika egenskaper.”

  Fast visst är det väl mer än bara hudfärgen som skiljer människor åt? Det är väl inte hudfärgen som får västafrikaner att dominera kortdistans-löpningen eller östafrikaner att dominera långdistans-löpningen?
  Eller att det finns mediciner framtagna speciellt för människor härstammande ifrån Afrika?

  Det vore ju att förneka evolutionen…

 2. Vad är det som gör att vissa individer springer fortare än andra är det ju många som önskar att de visste 🙂 Att ordet ”ras” är placerat inom citat-tecken betyder helt enkelt att ingen seriös debattör/forskare anser att genetiska egenskaper kan kombineras till ”raser” men att det är termen ras” som är upphovet till benämningen rasism.

  VS

 3. Jösses, ”Västra stranden” vet ju inte vad han snackar om, är själv på en genetisk avdelning utomlands och här diskuterar forskarna om ”ras” som vilket ämne som helst eftersom att det är så verkligheten ser ut, bara ni tokstollar i leklandet Sverige som inbillar er att det ej finns sådant

 4. Ett tag tänkte jag att jag var helt ensam vänstermänniska med min uppfattning att presstödet till NI var riktigt. Sen kom Åsa Linderborgs inlägg i AB, detta och LOKEs inlägg på samma linje. Det kändes genast lite lättare.

  Fast jag anser attd et fisnn rasistiska artikalr i NI, men samtidigt så är ju inte rasism heller olagligt om det inte kan klassas som hets mot folkgrupp.

 5. Jag har svårt att förstå eran beskrivning av Nationell Idag som ”icke rasistisk”. Ni verkar mena att endast kriminell aktivitet kan diskuteras som ”rasism”, vilket är en häpnadsväckande smal definition.

  Nationell Idag är husorgan åt Nationaldemokraterna. Anser ni kanske inte heller att detta är ett rasistiskt parti? Bara som ett kort exempel ur deras ”Mål och visioner” från hemsidan: ”Svenskarna och de andra europeiska folken hotas idag av total etnisk utplåning genom integration med folk från andra världsdelar.”

  Debatten om presstöd eller inte är intressant, men omöjlig om man inte kan kalla en spade för en spade.

  Mvh, Simon

 6. Rasisterna idag har samma rasism och samma agenda som alltid. De har dock utvidgat rasismen för att slå blå dunster. Man utvidgar sin rasism och rent lingvistiskt undviker man rasism. Människosynen är samma hetsen är samma. Att man byter blatte mot främling och ras emot kultur är ett ypperligt kryphål i en helt värdelös lag.

  En ”feel good” lag, rasismen är inte mitt problem längre, det är ordningsmaktens problem nu.

 7. Skagedal: Begreppet rasism är förstås – som så många ideologiska begrepp – svårdefinierat. För mig är tryckfriheten och yttrandefriheten en helt central del av en demokratisk opinionsbildning, och jag har så stor tilltro till människor som får ta ansvar för sina egna åsikter och handlingar att jag tror på frihet under ansvar som en process mot en öppnare och mer tolerant värld. Nationaldemokraterna som parti kan delas in i sympatisörer, kader och lending/partiprogram. Att det finns vad vi benämner rasistiska uppfattningar här och där bland dessa är jag övertygad om. Men jag är också övertygad om att dessa uppfattningar finns i många andra partier. För mig är det vår lagstiftning, som vi enat om gemensamt, som sätter gränserna för vad som får lov att sägas utan att vara kriminellt. Och då är det upp till bevis (eller upp till anmälan kanske manskall säga) för att driva tesen att ett parti är rasistiskt. Jag tror på opinionsbildning, dialog och upplysning – inte på förbud.

  För mig är det den klassiska sentens som tillskrivs Voltaire som jag förfäktar: Ja må hata din åsikt men jag kan kämpa till döds för din rätt att hävda den.

  VS

 8. Martin: Nej, rasismen är inte alls någon annans problem. Tvärtom. Den är ditt och mitt och problem. Vi måste gemensamt ta strid för alla människors lika värde och rätt att bli respekterade oavsett färg, sexualitet, kön, ursprung eller andra egenskaper.

  VS

 9. VS,
  precis, det är bara vi som kan bekämpa den. Vi kan inte överlåta till ordningsmakten. Så lagstiftning gör rasisterna mer kreativa i sin propaganda.

Kommentarer är stängda.