Medievinkling leder helt fel om kvinnovåld

Idag granskar P1-programmet Medierna Ekots nyhet i veckan att en tredjedel av personalen på Södersjukhusets akutmottagning skulle anse att det är kvinnans eget fel om hon blir misshandlad. Jag svarar i detta syfte på några frågor i programmet. Kontentan av granskningen är att den tolkning som Ekot gjort – bortsett från att 28 procent aldrig är 1/3-del – inte är någon rimlig tolkning av undersökningen. Den aktuella forskaren har dock själv lyft fram procentsatser från enskilda påståenden på ett sätt som kan ge sken av att de kan användas på det sätt som Ekot gör (dock ej tolkas så som Ekot gör).

Umgänget mellan forskare och medier är inte alltid så enkelt, själv har jag länge önskat att det vore en del av forskarutbildningen för alla doktorander att få en duvning i medielogik och förståelse för journalistiska arbetsmetoder. Det skulle både göra journalistiken bättre och underlätta för att god forskning når allmänheten.

I den vetenskapliga artikel som undersökningen från Södersjukhuset gett upphov till är syftet att undersöka och förklara kvaliteten i vård och omsorg vid partnervåld, nämligen viljan och förmågan att ”screena” (dvs. fråga alla) patienter för partnervåld. Ett av artikelns resultat är att föreställningar av typen ”blame-the-victim” inte har något som helst samband med villigheten och intresset av att fråga och diskutera om kvinnan (eller i förekommande fall mannen) utsatts för våld från partnerns sida. Istället är det kön, utbildningsnivå och profession som tycks vara avgörande. Det resultatet understryker att Ekots vinkling och viljan att lyfta fram enskilda procentnivåer ledde helt fel.

En tanke på “Medievinkling leder helt fel om kvinnovåld”

 1. Det var egentligen inte bara Ekot: ”Ekots nyhet spreds i samtliga av landets största medier och genererade ledartexter och kolumner i bland annat Aftonbladet och Expressen där det riktades skarp kritik mot personalen på Södersjukhuset.” skriver ETC Stockholm http://stockholm.etc.se/nyhet/fel-i-sr-nyhet-om-misshandlade-kvinnor

  Jag läste nyheten i Dagens Arena under rubriken ”Skyll dig själv?”. De länkade till rapporten, men frågan är om de hade öppnat den? Jag tittade och hittade bara meningen (om attityder hos personalen):
  ”Av dessa ansåg 28 procent att det kan vara patientens passiva och beroende personlighet som gör att de utsätts för våld från sin partner” (s 130)

  Det kan också tolkas på flera sätt, t ex att personligheten inte är konstant utan kan förändras i en misshandelsrelation, att man kan bli passiv och beroende o s v. Att avrunda 28% till en tredjedel är obegripligt. Personalen dokumenterade tydligen inte allid misshandel som de borde. Men beror det på attityder? Frågan är t ex hur arbetsvillkoren ser ut: om personalen på en akut (där det kan finnas döende människor) har tillräckligt med tid att ställa de frågor som borde ställas om misshandel etc?

  Om det bara vore, Ekot, det är den här okritiska spridningen av påståenden och ”sanningar” som är det verkligt intressanta och viktiga, tycker jag, alltså : Hur vanligt är det att nyheter genereras på det här sättet? Och får stå kvar.
  http://www.dagensarena.se/ledare/skyll-dig-sjalv/

Kommentarer är stängda.