Folkomröstningar och vad demokrati är (och inte är)

Folkomröstning. Det låter väl så genuint demokratiskt som det bara kan bli. Ändock är folkomröstningar ett mycket ovanligt inslag i svensk nationell politik (sex stycken), men lite vanligare i kommuner (drygt 60 tillfällen). Förklaringen är att folkomröstningen har en helt annan demokratisk grund än den representativa demokrati som är normen i vårt land. Den representativa demokratin bygger på tanken om aktiva medborgare som sluter sig samma och mobiliserar sina olika intressen, skapar organisationer för att samla och uttrycka dessa intressen (partier) och utser kandidater som kan förhandla  och fatta beslut i dessa medborgares namn.

Genom en lagändring är det sedan 2011 möjligt för tio procent av en kommuns röstberättigade invånare att få de valda politikerna att ta ställning till krav om folkomröstning. Kravet kan inte avslås med mindre än 2/3 majoritet i fullmäktige. Folkomröstning är en väg att fråga folket s a s vid sidan om den representativa modellen. Folkomröstningen har sin grund i den direktdemokratiska modellen, en slags Rousseau-inspirerad tanke om en folklig ”allmänvilja” som uppstår i det ögonblick när medborgarna samlas och uttrycker sin djupast kända kollektiva känsla.

I Göteborg har det nyligen beslutats att en folkomröstning om trängselskatten skall äga rum. Märkligt nog skall Göteborg alltså ha en folkomröstning om trängselskatt trots att beslut om en sådan fattas av Riksdagen. Såvitt jag vet har ingen överklagat beslutet, men det vore inte helt orimligt att ifrågasätta att en folkomröstning (även om den är rådgivande) skall äga rum i en fråga som kommunfullmäktige inte har beslutsrätt över.

I en intervju med P1-programmet Studio Ett talade den av de göteborgska moderaterna som ansetts vara den som avgjorde omröstningen i fullmäktige (Gunnar Ek) om att han inte kunde neka de tio procenten som önskade denna folkomröstning den, det vore inte demokratiskt menade han. Ett sådant påstående är märkligt eftersom demokrati inte är något annat än det system för förverkligande av folkviljan som vi gemensamt beslutat om inom ramen för just detta system. Självklart är det då lika demokratiskt att utnyttja sin rätt att säga nej till ett sådant krav som att säga ja till det. Varför de 90 procent som inte begärt en folkomröstning skulle vara mindre intressanta att lyssna till ur demokratisynvinkel är oklart.

Demokrati i meningen en ideal värld där alla får säga sitt, blir lyssnade på och är nöjda med besluten existerar inte annat än som just ett ideal. Min demokratisyn (det finns självklart olika sådana) bygger på att medborgarna i ett samhälle är aktiva i frågor som rör samhällets utveckling genom att organisera sig, samla ihop och uttrycka sina uppfattningar genom partier och andra organisationer. I varje samhälle finns intressekonflikter och hårda motsättningar på kollektiv nivå och dessa får bäst effekt för samhällsutvecklingen om de mobiliseras inom ramen för en demokratisk representativ process. Den svåra uppgiften för dem som fattar besluten är avvägningarna, om processen varit schysst kan de flesta av oss acceptera avvägningar som går oss emot. Med jämna mellanrum får vi säga vårt om styrkeförhållandena i val, men dessa val är bara toppen av ett demokratiskt isberg. Väljer vi att inte engagera oss i partiarbete eller mobilisering mellan valet är det individens ensak, men systemet kan inte klandras för det.

Det folkinitiativ som nu tillkommit har mobiliserats inte av något politiskt parti eller liknande organisation utan av ett medieföretag. Som en del av sin journalistik och varumärkesstrategi har tidningen gjort sig till tolk för ett bilismens missnöje och invaggat människor i en föreställning om att det finns gratis lunch – alltså att vi kan få både tågtunnel, biltunnel och ny bro utan att behöva betala något själv. Om GT istället hade mobiliserat för en folkomröstning om hela Västsvenska paketet hade det varit värt mer respekt.

Det stora misstaget var att kalla avgiften för trängselskatt (men det berodde på lagstiftningens tillkortakommanden) när det egentligen är fråga om det som i Norge kallas för ”bompengar”. Möjligen får kommunledningen nu äta upp att man inte från början gjorde klart att det var en avgift för nya trafiklösningar och inte en trängselskatt.

Oavsett hur det går och vilket resultatet bli i folkomröstningen är det faktiskt demokratin som förlorar. Och därmed i förlängningen vi själva.

15 reaktioner till “Folkomröstningar och vad demokrati är (och inte är)”

 1. Demokrati kan levas på många olika sätt, vilket du inledningsvis egentligen säger genom att du skiljer på representativ och direkt demokrati. Sedan verkar du dock jämställa specialfallet representativ demokrati med demokrati i allmänheten, vilket gör inlägget något konstigt.

  Oavsett detta kan jag inte hålla med om att en folkomröstning skulle skada demokratin, särskilt inte med argument om dem andra 90 procenten: Man kan inte realistiskt kräva att den måsta finnas en majoritet redan för att få genomföra omröstningen…

  Däremot kan man kritisera folkomröstningar av andra grunder, tex tid- och pengaförbrukning.

 2. Jag tycker bara det är trist att de kollektivtrafiksatsningar som görs är så förtvivlat konventionella. Tekniken är från 1800-talet, om än förädlad, och kan aldrig tillfredsställa de transportbehov ett modernt samhälle har.
  Tänk om regeringen (otroligt, men önskvärt) skulle satsa på att testa ett transportsystem som ger alla bilens fördelar men eliminerar alla dess nackdelar, ett system som kan transportera allt överallt, som gör att man kan åka till byggmarknaden i en tvåsitsig passagerarkabin och åka hem med allt man handlat i en kabin med åtföljande godscontainer, ända hem till dörren. Och som medan det byggs ut kan samverka med bilismen.
  Det är inte för bra för att vara sant. Men ingen har hittills vågat frångå de gamla välbeprövade och bevisat otillräckliga trafikmodellerna.
  Kontakta Kjell Dahlström eller Jan-Erik Nowacki på GTS-stiftelsen och lär.
  Om bara någon vågar ta initiativet till att börja bygga detta kan Sverige än en gång bli en förebild och bli världsledande inom ett teknikområde med en lysande framtid. Moderna storstäder (som är större än Göteborg) kvävs av de trafiksystem som byggs i dag.

 3. En mycket bra analys av läget. Tack! Till Per. Som lite kuriosa kan sägas att Göteborgs spårvägar i -50-talets slut , om jag minns rätt- utredde frågan om spårtaxi Små kabiner som tog oss från a till ö utan byte, kritiker målade då upp bilder om faran av att få olämpligt sällskap i kabinen…..
  Framsynta tankar den gången Tänk om man vågat bygga ett sådant system.
  Roland

 4. Hej Marie. Tack för fin analys. Jag vänder mig mot en del dock. Du skriver att trängselskatten egentligen är mer av norsk bompeng än en trängselskatt. Jag gissar att du med det menar att skatten är enkom ett finansieringsinstrument. Jag vill påminna om att trängselskatten i Göteborg bedömdes i planeringsfasen vara samhällsekonomiskt lönsam, dvs att restidsnyttor, trafiksäkerhetsnyttor, miljönyttor mm är större än onyttorna i form av minskad ekonomisk tillgänglighet och uppbördskostnad. Nettointäkterna från skatten bedöms i ett sånt uttalande användas samhällsekonomiskt neutralt. Utfallet hittills indikerar att systemets restidseffekter är något större än bedömningen i planeringsfasen. Trafiksäkerhetseffekterna är lite tidigt att utala sig om men sjukhusrapporterade trafikolyckor verkar ha minskat något under våren. Norsk bompeng är utformad för att maxinera nettointäkter, i Göteborg hade vi betydligt mer komplex målfunktion för vårt utformningsarbete.

 5. De norska bom-pengarna tas ut för de som tex trafikerar en ny tunnel, dvs de som drar nytta av investeringen bidrar till finansieringen. När investeringen är betald tas avgiften bort.
  Det folk främst vänder sig mot är inte trängselavgift eller hela det Västsvenska paketet, utan just Västlänken. De som kommer till Göteborg vill inte vidare till Haga utan snarare till de stora arbetsplatserna – Ericsson, Volvo, Sahlgrenska, etc. Dessutom finns det mycket angelägnare projekt än Västlänken, som tex nya älvförbindelser. När dt blåste lite i höstas så stängdes Älvsborgsbron av. Följden blev total trafikinfarkt under hela kvällen. Det visar på sårbarheten. Skulle en allvarlig olycka som den som skedde söder om Falkenberg för något år sedan, där en tankbil började brinna på en bro på E6 och bron fick stängas av under lång tid, skulle det vara en katastrof. Tänk er Älvsborgsbron eller Tingstadstunneln avstängd under 5-6 år. Det är älvförbindelser man bör satsa på (både för bil, buss och spårvagn), inte en pendeltågstunnel som få har nytta av.

 6. Jag tycker GT’s del i det hela överdrivs. Redan innan tidningens medverkan hade underskrifter samlats för folkinitiativ enligt de tidigare reglerna, som fullmäktige då röstade ner. Det är i grund och botten ett medborgarengegemeng som drivit fram omröstningen.

  Sen blir jag lite mörkrädd av din formulering, ”Ett sådant påstående är märkligt eftersom demokrati inte är något annat än det system för förverkligande av folkviljan som vi gemensamt beslutat om inom ramen för just detta system.”

  Jag hoppas du inser att inom en sådan formulering ryms i princip vilken avart av styrelseskick som helst? System utan rösträtt för kvinnor? Visst, demokrati. Utan svarta? Visst, demokrati. Utan fattiga? Japp, absolut. Så länge systemet beslutar enligt befintliga regler så matchar det ju de kriterierna.

  Demokrati har som begrepp en innebörd och ett värde utanför det befintliga systemet. Det jag funnit mest vidrigt med den här debatten är graden av förakt för folkviljan som visats från en del håll. Hur obehagligt lätt det verkar vara för vissa folkvalda att rationalisera beteende med en värdegrund som inte hör hemma i ett öppet demokratiskt samhälle.

 7. Jag håller inte med om att folkomröstningar är odemokratiska (vilket du eg påstår när du säger att man inte behöver ta hänsyn till dem pga den tysta 90%) och jag håller inte med om att det faktum att GT har drivit kampanjen gör den mindre legitim.

  Att du sedan säger att man får gilla läget inom de demokratiska strukturerna, dvs gå med i ett parti och agera genom det, och gör man inte det får man skylla sig själv, är aningslöst. Jag själv gick med i SSU när jag var yngre men det kan jag säga dig, fulspel och maktkamper har jag inget intresse av. Så jag gick ur illa kvickt (dock fortsatte SSU:s tidningar att komma, jag var väl en del av deras berömda statistik för partipengar). Jag är fortfarande politiskt intresserad men skulle aldrig sätta min fot nära ett politiskt parti. Med tanke på hur våra partiers representation ser ut, med brist på unga och brist på personer utlandsfödda, kan jag inte påstå att det systemet är något att föredra. Demokrati är något mycket större bortom partiapparaterna.

 8. Tack för synpunkter! Några reflektioner:

  Nej det är inte alltid fel med folkomröstningar och de är inte odemokratiska. Det har jag aldrig påstått och det tycker jag inte heller. Om Ek vill säga ja till folkomröstning skall han göra det men inte påstå att något annat svar hade varit ”odemokratiskt” för det är inte sant. Han bör istället använda argument som bottnar i hans egna värderingar.

  Intressant om de totala samhällseffekterna av trängselavgifterna!

  Jag delar oron över Västsvenska paketet men den här folkomröstningen godtar den lösningen och handlar bara om finansieringen av detsamma.

  Ord som ”vidrigt” tycker jag vi skall hålla tillbaka i dessa sammanhang. Den atenska demokratin exkluderade kvinnor och slavar. Den svenska exkluderar alla under 18 år och icke-medborgare (i princip). Demokratin som system bygger på värderingarna i det samhälle där systemet existerar. Den svenska demokratin är en variant av den s k liberala demokratin och är ett representativt system med vissa direktdemokratiska inslag.

  Att man inte trivs i ett ungdomsförbund legitimerar inte ett underkännande av systemet. Det finns många sätt att engagera sig.

  VS

 9. Demokrati är besvärligt men det finns väl inga trevliga alternativ?
  I debatten kring trängselskatten säger sig flera motståndare vara beredda att byta politiskt parti vid nästa val på grund av trängselskatten. Hur tänker man då?
  Ska jag köra bil i Knohult måste jag ha körkort men för att välja företrädare till Sveriges riksdag krävs bara att jag fyllt 18 år. Vore det rimligt med någon form av kunskapsprov för att få rösta?
  Tveksamt om jag klarat testen…

 10. Alltså, i normala fall så klipper man inte av delar av landet och säger ”Ni får klara er själva. Vill ni ha en fungerande infrastruktur så får ni betala för den själva.” och samtidigt tar av den ”Stora kassan” för infrastrukturen som exempelvis den i Stockholm. Att folkomröstningen blir av respresenterar ett stort missnöje i genomförandet av en punktmarkerad skatt som dessutom är genomförd med så lite hänsyn till de närboende att det blir en tydligt skev belastning på olika geografiskt bosatta individer inom samma stad. Folkomröstningen handlar INTE om att man inte vill betala för sin infrastruktur, utan snarare om att den kostnaden skall tas från de pengar som redan betalas in, så som sker i övriga delar av landet. Stockholms trängselskatt, måhända inbringar även den medel till stadskassan, men ämnade att i huvudsak adressera ett trafikmässigt samhällsproblem. Det framgår klart och tydligt av genomförandet och placeringen av respektive kontroll/betal-station.

 11. Folkomröstningar garanterar givetvis inte demokrati. I den stockholmska, i samma fråga, vann t.ex. den linje som föreslog att hälften av de inkomna medlen skulle gå till kollektivtrafiksatsningar. Varpå regeringen snabbt beslöt att de skulle gå till motorvägar istället.

  I det fallet var folkomröstningen uppenbarligen en odemokratisk skenmanöver. Stockholmarna anser fortfarande, till sjutti-åtti procent, att pengarna ska gå till kollektivtrafik och inte till motorvägar. Säkert skulle en folkomröstning i frågan om vinst i vården ge exakt motsvarande resultat – en stor majoritet uttala sig för att den ska bort varpå de politiska partierna bestämmer något annat.

  Marie har rätt på så sätt att demokrati finns om folkmajoriteten har ett väl förankrat grepp om den politiska processen. Det har den aldrig någonsin haft, men den kom ganska nära i Sverige mellan ungefär 1920 och 1980. Sen dess har våra organisationer luckrats upp och greppet gått förlorat, vilket kan visas med de två exemplen ovan. Folkomröstningar eller inte betyder föga i det sammanhanget, utom att i vissa fall kan sådana användas för att stärka organisationerna igen. Något som hände t.ex. i Chile 1988. Men metoden är inte särskilt bra, vilket återigen visas av Chile; massor av de repressiva institutioner som Pinochet införde finns fortfarande kvar.

 12. Clearly a direct democracy is a more accurate reflection of ”the will of the people” than a representative democracy. You make a false assumption that the 90% are some how burdened or ignored by the 10% signiture rule. The entire purpose of openning the issue to a direct vote is so that everyone has a chance to express their views and that these views are measured with an official vote and then we will see the true will of the 90%.

  The fact that the political parties have demonstrated such great fear and reluctance of actually allowing the people to vote is at the very least an indication that these politician are knowingly doing what they want and not what the people, whom they are supposed to represent, want them to do.

  Calling this a congestion tax is simply a Public Relations move on the part of the politicians. It makes little sense to have a tax that is supposedly intended to reduce congestion in the city center while at the same time they plan to use the tax/avgift/revenue to make it easier for more people and cars to get into the city center and thus cause more congestion?! Leaves one wondering if the politians themselves are idiots or if they believe that we are all idiots????

  A more reasonable conclusion is that the politicians see this as simply another way of getting more money out of the citizens. By building more infrastructure (bridges, roads etc) which make it easier for people to drive into the city center then the city will be able to tax more of these cars passing through the toll stations. Hence, we end up with more congestion in the city center and the city gets more money to waste and with which to reward their friends in the contruction industry.

  It is a sad thing when people claiming to live in and support democracy actively work to reduce/restrict/eliminate the possibility of the citizens to express their will and to have their will made into reality. It is also a scary thing when people assume that the politicians know what is best, since their is little or no historical evidence to support this ridiculous position.

 13. Ett par tillrättaläggande, det är inte så att jag skriver att de 90 % som ej begärt folkomröstning skulle tycka annorlunda. Jag skriver att det är lika mycket demokrati att säga ja eller nej till en folkomröstning. Jag postulerar ingenting om vad de tycker, det enda vi vet är att de inte skrivit på.

  Det är inte heller så att någon del av landet klipps av. Förhandlingen har gått ut på att infrastrukturen skall betalas genom en kombination av statliga skattepengar, regionala skattepengar och direkt avgifter av dem som kör. Det finns inga andra pengar än våra egna i plånboken och de som vi själva betalat i skatt kch som omfördelas till gemensamma ting.

  VS

 14. På förekommen anledning repeterar jag kommentatorsreglerna på denna blogg: ”Om du vill kommentera det du läser så håll dig till ämnet. Var saklig, skriv kortfattat och försök inte framställa andra människor som mindre vetande. Texten skall heller inte innehålla påhopp på personer eller raljanta kommentarer.”

  VS

Kommentarer är stängda.