En bref: En politik om moral eller fördelning?

Så, sannolikt är en stor del av förklaringen till mobiliseringen av politiska krafter utanför vänster och höger att de dominerande partierna inte verkar intresserade av konflikt kring ideologier, inte av sina väljare eller av de framtida samhällen som medborgarna skall leva i. Min farhåga är att om partier inte representerar samhällets grundläggande skiljelinjer kan de heller inte leverera politik som möter medborgarnas behov av social och ekonomisk utveckling. Partierna behöver förändras men vi som medborgare måste också ställa mycket större krav på deras förändring. Inte fly dem.

Skriver idag på Göteborgs-Postens kultursida om hur valresultatet kan tolkas och förstås. Sverige befinner sig dels i ett svårt parlamentariskt läge, dels också i ett mer djupgående ideologiskt limbo. Ser vi fragmentisering? Ser vi en värdeförskjutning? Ser vi partisystemets underminering? Ser vi nya skiljelinjer på allvar? Jag försöker resonera lite grand kring möjliga tolkningar men höjer också ett varnande finger för en demokrati där vi väljer parti som vi väljer marmelad i butiken.