Religionsfriheten gäller tydligen inte baptister

Kan bara tipsa läsarna om att ta en titt på Ola Larsmos inlägg i DN idag avseende huruvida Lunds universitet kan ha en rektor som är baptist, något som ifrågasatts på ett sätt som gränsar till religionsförföljelse.

Se även Gärningsmannen.

21 reaktioner till “Religionsfriheten gäller tydligen inte baptister”

 1. Vad kan man säga om okunnigheten och historielösheten hos svenska akademiker? Jag vet inte om skrämmande räcker faktiskt.

 2. Den blivande rektorn har tidigare gett uttryck för vetenskapsförakt och att han då ska leda en institution som sysslar med just vetenskap känns ju ganska läskigt. Nu vet vi så klart inte ifall så är fallet, han måste ge svar på om han har tilltro till vetenskapen. Annars är han olämplig.

 3. Med tanke på att han varit rektor vid BTH tidigare vore det fint om du kunde ge belägg för på vilket sätt detta ”vetenskapsförakt” kommit till uttryck i hans gärning som rektor/forskare?

  Personligen tycker jag också att vetenskap bör ifrågasättas i lika stor utsträckning som alla andra maktstrukturer.

 4. Jag vet inte ifall han har ett vetenskapsförakt men han har tillhört pingstkyrkan som har det. Han måste svara på ifall han har tilltro till vetenskapliga metoder.

  På vilket sätt är vetenskap en maktstruktur?

 5. Vetenskapen sätter upp regler för sant/falskt, legitimerar diskurser och aktörer i diskursen samt styr såväl vårt tänkande som vårt beteende (t ex sökandet efter ökad kunskap eller behandlingsmetoder för narkotikamissbruk).

  Vetenskapens institutionalisering är en makthierarki där socialisering in i ett tänkande och ett agerande krävs för att få tillgång till det som vi just nu anser vara sant. Allt detta är i högsta grad en fråga om makt.

  Jag förstår inte hur du kan dra slutsatser om Erikssons syn på vetenskap utifrån att han är medlem i en viss kyrka. Precis som i alla organisationer finns det alla möjliga människor i en kyrka. Frågar du dig inte vad människor som är medlemmar i partier, konsumentorganisationer eller orkesterföreningar har för vetenskapssyn?

 6. Hur vi än lever så måste vi på något sätt behandla den information som kommer till oss. Vetenskapen är ett hjälpmedel som anses vara det absolut bästa. Ingen tvingar dig förstås att använda dig av den. Du får gärna tro på allt, inte på något eller använda dig av en egen metod. För därom säger vetenskapen inget alls.

  Dock är du med en sådan uppfattning olämplig, precis som Eriksson att leda en vetenskaplig institution. Om Eriksson har en sådan uppfattning vet jag inte men om han har det så är han olämplig och det finns skäl att tro detta.

 7. Jag tror inte riktigt du har förstått hur forskning och vetenskap fungerar och bedrivs. Personer som är med i en s k frikyrka och personer som har ett vetenskapskritiskt perspektiv har enligt dig alltså yrkesförbud inom universiteten? Hur är det med de 75 % av befolkningen som är medlemmar i Svenska Kyrkan?

  Om du inte visste det så finns det ett flertal institutioner vid våra universitet och högskolor som bedriver just vetenskapskritiska studier och dito forskning. Jag antar att du vill stänga såväl filosofi, idéhistora, religionsvetenskap, historia, sociologi m fl institutioner eftersom där frodas just en sådan vetenskapskritik.

  Jag är ledsen men vår dialog tar slut här. Välkommen tillbaka en annan gång.

 8. Kära herr Odelberg, hur ska du ha det? I ett och samma inlägg skriver du att Eriksson är olämplig att leda en vetenskaplig institution (vilket han gjort i snart 20 år som rektor för BTH och senare generaldirektör för forskningsfinansiären Vinnova) för att sedan skriva att du inte vet ”om Eriksson har en sådan uppfattning” (”att vetenskapen inte är en bra metod…” ”att tro på allt” (sic!)).

  Exakt varför finns det skäl att tro att en tidigare rektor för ett (för att vara en liten högskola) framgångsrikt lärosäte tillika en nuvarande generaldirektör för ett verk för innovationsforskning inom inte minst medicin och teknik samt professor i signalteknik inte skulle vara en lämplig universitetsrektor?! Tror du i din vildaste fantasi att den lämpligheten inte prövats gång på gång på dessa tidigare poster?

  Kan för övrigt notera att du själv har en bra bit att gå innan du når det vetenskapsideal du hyllar. Först påstår du att Eriksson har ett vetenskapsförakt för att sedan erkänna att du inte vet om han har det. Och jag som trodde att humanist-ateisterna ville bygga sina slutsatser på empiriska iakttagelser..

 9. Alltså, vetenskapen är ju knappast en och odelad. Förutom att man bör skilja på naturvetenskap och humaniora så bör man väl också se att det finns skillnader mellan historiska och sociologiska perspektiv och sedan skillnader mellan olika skolbildningar inom dessa. Men framförallt så blir det ju märkligt att avfärda religiöst troende människor som vetenskapsmän – då skulle man ju t.ex. tvingas förkasta evolutionsteorin enbart baserat på Darwins personliga övertygelser. På vilket sätt är det rationellt?

 10. Jag tror ni missförstår min poäng. Det är osäkert om Eriksson har den vetenskapssyn som jag kräver att man bör ha för de yrke han söker. Eriksson måste alltså svara att han gör det och i så fall är det inget problem här. Frikyrka eller inte spelar i så fall ingen roll men de frikyrkor han har varit i har en vetenskapssyn som inte stämmer med den Lunds universitet har. Det är alltså inte det faktum att han är religiös som spelar roll annat än i den meningen att det ger indikationer att han inte tror på dem teorier som hans universitet bedriver forskning i.

  Per Eriksson nomineras till rektor över ett universitet där man bedriver evolutionsbiologisk forskning när det råder tveksamhet om han ens tror på evolutionsteorin.

 11. Ursäkta att jag lägger mig i, men exakt vilken vetenskapssyn har pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan och Baptistsamfundet? Vilka dårfinkar är det som tror att frikyrkosamfund sitter och beslutar om en gemensam vetenskapssyn? Sådant lägger sig inte samfund i, utan låter medlemmarna ha sina egna uppfattningar (det vill säga de som har intresse av vetenskap). Det är tråkigt att det gått utför med toleransen med ungliberalerna i Jönköping. Från att ha varit ett religionsfrihetens fäste där allas rätt till religion eller inte religion var självklar verkar det som om religionsförföljelse, dunkelt tänkande och brist på upplysning gjort sitt intåg.

 12. Pingstkyrkan tror på helande krafter hos individer här på jorden vilket motsäger vad vi ”vet” om världen idag. Man tror också på tungomål (samma sak med det). Man har pratat negativt om stamcellsforskning men dock inte mot evolutionsteorin, my bad tidigare helt enkelt.

  Religionsfriheten är så klart jätteviktig. Per Eriksson får tro på vad han vill som jag skrev tidigare men för att bli rektor på Lunds universitet så måste han acceptera bl.a stamcellsforskning. Vilket han förresten har gjort enligt han själv i ett öppet brev! Därmed pustar jag ut. Hur han får ihop det förblir något av ett mysterium.

 13. Odelberg kanske kan peka ut det bibelställe som definitivt förbjuder stamcellsforskning. Annars kan man säga att det Larsmo talar om som det farliga i att ateister rakt av köper en viss kristen hållning som DEN kristna (eller, för den delen ”Pingstkyrkan” som det som bestämmer allt vad alla dess medlemmar tycker och tänker). Jag skulle, som ateist (fast också antihumanist – http://en.wikipedia.org/wiki/Antihumanism ), säga att det där är ett strukturellt grundproblem för religionskritiken som den ser ut idag och som gör den farlig. Men en sak är bra med att sådana här diskussioner dyker upp är att de ger en möjlighet att lysa upp i mörkret. Och man kan notera att frikyrkornas kamp för religionsfrihet får fortsätta med reaktionära präster i statskyrkan – nu i ny andlig form som universitetet – som främsta motståndare. Man trodde att 1800-talet var över, men nej.

  Sedan kan man ju ställa svåra frågor om gränsen för religionsfrihet och tolerans. Intressant att notera är att liberalen Odelberg här når en tydlig gräns för sin politiska hållning: Per Erikssons tro i det privata infekterar hans möjligheter att anta en viss roll i det offentliga livet. Hur var det nu med åtskillnaden mellan sfärerna privat (där religionen hör hemma enligt liberal tradition) och offentligt?

 14. Det står i bibeln att gud skapade världen och såg att det var gott. Därmed anser Pingskyrkan att inget liv (även om det rör sig om stamceller) ska få röras.

  Per Eriksson var med i denna kyrka och därmed blev det aktuellt att ifrågasätta var han står i frågan. Om han skulle vara en motståndare till stamcellsforskning hade han varit olämplig, inte sant?

  Frikyrkorna får gärna tro vad de vill men religion är en privatsak.

 15. Frågan om huruvida Eriksson var motståndare mot stamcellsforskning skulle möjligtvis vara aktuell om han aktivt uttalat sig mot sådan forskning och utlovat att han som rektor skulle motarbeta den. Om religion är en privatsak och Eriksson lämnar sin personliga tro i församlingen och hemmet så är den inte en fråga för universitetet annat än möjligen som objekt för religionssociologisk forskning. Alltså: med religionen som deklarerad privatsak så är det ett övergrepp att lyfta frågan på det vis man gjort från ateistiskt håll.

  Men du och jag vet förstås bättre, och det är därför vi båda menar att liberalismens begränsningar ligger i öppen dager här. Eller hur var det nu med den frågan, herr Odelberg?

 16. Och jag kan tillägga att jag är ointresserad av att diskutera Pingstkyrkans inställning i frågan om stamcellsforskning, särskilt eftersom det inte finns några indikationer på att den bestämmer vad Eriksson tycker i frågan (snarare tvärtom, vilket du själv visat i tråden ovan).

 17. Jag antar att Odelberg menar att om man tror på Gud (som inte kan bevisas ”naturvetenskapligt”) kan man inte vara ”riktig” forskare som bevisar saker naturvetenskapligt…

  (Jag har hört det argumentet förr… och har inte riktigt förstått varför man inte kan tro på Gud men samtidigt se hur bevis och motbevis i sin forskning är utan tvivel.)

  Det som jag finner mest intressant är att frikyrkor anses som ”galna” och ”mot demokrati” när de historiskt sett var de förföljda och de som velat ha diversitet. Att det sen finns mer eller mindre fundamentala troende är knappast relevant för den här diskussionen.

  Om inte annat kan man väl se hur lite hans religion hade att göra med hans förra rektorspost. Och även om det nu innebär en medicinsk fakultet är det dock så att rektorn vid ett universitet har begränsad makt då det finns en universitetsstyrelse (och dekaner). För att inte tala om forskningsråd som ger ut pengar.

  Ska man vara konspiratorisk skulle man titta på hur forskningsråden är sammansatta och var folks ”lojaliteter” ligger. Men det klart, det är lättare att säga att ”alla ateister är toleranta och objektiva i sin bedömning”.

 18. Det är nästan så jag måste ge er beröm för er höga produktivitet av halmgubbar.

  Jag menar inte att frikyrkor är odemokratiska och jag menar inte att man inte kan vara naturalist om man tror på gud. Vidare anser jag inte att vetenskapen kan motbevisa gud. Mig veterligen är et få som drar dessa argument alls.

  Alla ateister är inte toleranta och objektiva i sin bedömning men samma sak gäller fundamentalat kristna människor och framför allt vetenskapsfientliga människor.

 19. Odelberg: Jag skulle vilja säga att åsikten att vetenskap och tro skulle vara uteslutande sanningar delas av humanisterna och diverse fundamentalister. För mer komplicerade analyser får man vända sig åt annat håll.

  Och du menar alltså att min fråga om liberalismens problem med religionen är ett uttryck för ”produktion av halmgubbar”?

 20. Förbundet Humanisterna står inte för att vetenskapen kan ge 100% procent sanning. Den ger dock goda skäl att tro.

  Nej, jag nämnde era halmgubbar.

 21. Jaha, av någon anledning så utgick jag från att du kunde eller åtminstone försökte läsa innantill. Nu vet jag bättre. Hej och tack.

Kommentarer är stängda.