Mera om sekularisering och sekularism

Under konferensen om sekularism och sekularisering (se nedan) diskuterades svensk forskning kring religion, sekularisering och samhällsförändring. Religionssociologen Anders Bäckström presenterade det forskningsprogram för vilket Centrum för religion och samhället vid Uppsala universitet fått ett Linnéstöd om 50 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Bäckström poängterade att religionen som förklaringsfaktor ifråga om välfärdssystem, ohälsa och familjelagstiftning länge negligerats. Han påpekade att detta inte innebär att ”religion” är en monolitisk förklaring utan det intressanta är snarare att låta teologiska perspektiv möta samhällsvetenskapliga – frågan kan t ex vara på vilket sätt Luthers tvåregementslära påverkat uppbyggnaden av välfärdsstaterna i Skandinavien.

Statsvetaren Magnus Hagevi diskuterade om religionens ökade synlighet i samhället kan förklaras utifrån tanken att vi genom sekularisering fått en avreglerad religiös marknad, där olika religiösa uttryck helt enkelt blivit mer intressanta eftersom det råder brist på dem. I sin forskning betonar Hagevi att religion och religiositet kan analyseras utifrån tanken på efterfrågan och tillgång. Hagevis föreläsning gav bl a upphov till en intressant debatt om vad begreppet ”frälsning” egentligen betyder i en post-sekulär tid. Man kan ju förstås ställa frågan om ett sådant begrepp någonsin har haft en enhetlig definition. Har sekulariseringsprocessen ö h t påverkat graden av heterogenitet i begreppet?

Nog framstår sekularisering efter denna konferens som något helt annat (och spännande) än den ”avkristning” som fortfarande ibland förs fram som en seriös tes. Och visst visar konferensen att det finns mer djupsinniga saker att säga om relationen mellan religion och politik än att de skall hållas isär. Hur nu en sådan isärhållning skulle gå till för övrigt.

3 reaktioner till “Mera om sekularisering och sekularism”

  1. Kul att konferensen varit bra, trist att jag missade den (pga en krockande konferens i Köpenhamn). Jag hoppas att du och alla andra intresserade sett den stora Europeiska konferensen om välfärd och värderingar 26-28/3 -09 som hålls i Uppsala. Då presenteras bl a forskningsprogrammet om Religion och Samhälle som du nämner i posten och bl a Linda Woodhead kommer medverka. Även om temat är välfärd och värderingar kommer mycket att handla just om religionens och värderingars plats i samhället. Mer info på http://www-conference.slu.se/wave09/.

    (Ursäkta den skamlösa reklamen, men jag tänkte att det var intressant)

  2. Du glömmer väl inte Ola Sigurdson? Han var ju en av få talare som gjorde en ansats till att problematisera det faktum att debatten kring religion och sekularisering nästan uteslutande förs inom den liberala förståelsen av begreppen. Olas post-sekulära perspektiv var det som jag fann mest berikande bland alla anföranden.
    Tack för en intressant konferens!

Kommentarer är stängda.