Bompeng, biltull, trängselavgift eller vägavgift? Fler bilar eller färre?

Göteborgsregionen, liksom andra storstadsregioner, är attraktiv och drar till sig människor och arbetstillfällen. Sedan länge har en infrastrukturlösning som håller för en expansion behövts sättas i verket. För min del har jag hört ordet ”Västlänken” om en ny tågtunnel som skulle bygga bort Centralstationen som säckstation under nästan hela mitt vuxna liv. Med en pendeltågsstation i Haga och möjlighet att åka från Kungälv till Kungsbacka utan byte skulle Göteborg kunna ta upp kampen med Stockholm i tillgänglighet. Genom kollektivtrafikplanen K2020 skall Göteborg få en bättre kollektivtrafik, men förutsättningen är att Västlänken byggs. Nu har kommunstyrelsen plötsligt forcerat fram ett paket med infrastruktur som även inbegriper den s k Marieholsmtunneln norr om Tingstadstunneln, allt för att kunna ansöka om statliga medel före första september.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill inte ha tunneln, men känner sig uppenbarligen tvungna att vara med på paketet för att inte splittra den göteborgska enigheten. Halva paketet skall betalas av Göteborgsregionen och halva av staten, 30 miljarder totalt. Och för den delen av paketet som skall betalas av Göteborgsregionen så föreslås ”trängselavgifter”.

Från att ha varit ett ekonomiskt styrmedel för att förändra trafikrytm och trafikmängd har begreppet trängselavgift omärkligt övergått till att bli en finansieringskälla för utbyggnad av just det vägnät som skulle begränsas genom minskad användning.  Jag har tidigare påpekat att det socialdemokratiska kommunalrådet Anneli Hulthén inte förstår innebörden av olika former av trafikavgifter. Men nu verkar det som om hela det politiska etablissemanget tror att trängselavgifter är en väg att finansiera utbyggt vägnät och därmed ökad biltrafik. Att V och Mp tvingats med i denna soppa är tragiskt, eftersom deras motstånd mot Marieholmstunneln är ideologiskt och bygger på det faktum som trafikpolitikforskningen visat – större och fler vägar = större trafikmängd och mer bilism.

Trängselavgift är en straffavgift som man betalar för att man bidrar till trängseln i staden. Är en styrande avgift avsedd att påverka beteenden, ungefär som att när man betalar en räkning för sent. Bompeng (från norskan) eller vägavgift syftar till att finansiera utbyggnaden av vägnätet och är därmed en slags nyttjandeavgift som man betalar för att få lov att använda en nyttighet, ungefär som avgiften på en offentlig toalett. En sådan avgift har inte som syfte att förändra beteenden, bara att få finansiering för en tjänst. Biltull används inte så ofta längre men har normalt använts på samma sätt som trängselavgift.

Så länge miljökonsekvenserna av en utbyggnad av Göteborgs infratruktur inte är klarlagda så bör inget annat än kollektivtrafik och därmed jämställd trafik byggas ut. Och det skall ske med skattepengar. Trängselavgifter bör införas för biltrafiken i staden, och de avgifterna bör bekosta sjukvård och barnomsorg eftersom det är vad som blir effekterna av trängseln – alltså lung- och stressjukdomar samt ökat behov av barnomsorg.

5 reaktioner till “Bompeng, biltull, trängselavgift eller vägavgift? Fler bilar eller färre?”

 1. Låt folket röst, låt vi som lever i samhället delta i beslut som berör oss.

  Nej till trängselavgift!
  Avgifts fri kollektivtrafik inom centrala Göteborg.

 2. Nej till trängelavgift drabbar de som inte kan åka med kollektivtrafiken på grund av
  rörelsehinder. Vi måste ta bilen när vi inte har en kollektivtrafik som alla kan använda.

 3. Jag håller helt med dig Marie. Det har skett en mycket märklig sammanblandning av trängselavgifter och väginvesteringar. Trängselavgifter som går till väginvesteringar motverkar det jag anser är det primära syftet med trängselavgifter – nämligen att utnyttja befintligt vägnät optimalt. Trängselavgifter som princip är såväl ideologiskt som praktiskt motiverade. Det är en helt rimlig princip att de personer som orsakar trängsel betalar för dess effekter i form av utsläpp och samhällsekonomiska kostnader. Dessutom är alternativet, precis som du skriver, nya väginvesteringar som genererar ökad bilism vilket leder till ett ohållbart system i längden. Därför blir det oerhört märkligt om intäkterna från trängselavgifter går till nya väginvesteringar.

 4. Självklart skall kollektivtrafik finnas för för alla. Vi behöver fler flexlinjer o dyl. För dem som ändå inte kan använda kollektivtrafiken måste bilen finnas kvar, men de är knappast så många att det är avgörande för trängseln/miljön./VS

 5. Det är rätt att begreppen tidigare blandats ihop och ibland använts felaktigt. Anneli Hulthén och Socialdemokraterna i Göteborg har hela tiden hävdat att en förutsättning för avgifter vad de än kallas, är att de används till investeringar i kollektivtrafik. Något som hittills inte varit OK.

  I det här fallet har en omsvängning gjorts och finansdepartementet har meddelat att man nu godkänner att trängselskatter används för annat ändamål än att finansiera den väg de tas upp vid. Det betyder att trängselskatt i det ”paket” som nu diskuteras kan tas upp för att finansiera den sk Västlänken, som är nödvändigt för att utveckla pendlande och kollektivtrafik i västsverige.

  Min egen uppfattning är att staten ska ta hela kostnaden för infrasstruktursatsningar. Annars blir landsändar som inte själva kan betala helt utan. Det är inte rimligt men det är den enda möjliheten regeringen erbjuder. Då är det bättre att acceptera än att säga nej.

  Mer om paketet i en PP från Vägverket/Banverkets arbetsgrupp: http://tinyurl.com/nudn4u
  Och i ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen: http://tinyurl.com/mvpm3k

Kommentarer är stängda.