För låg kvalitet på samhällsjournalistiken det stora bekymret

Visst påverkar medierna valutgången sa professor Kent Asp (GU) med studier av nio valrörelser bakom sig. Men det finns ingen systematik i vem som gynnas och vem som missgynnas. Asp pekade på tre empiriska erfarenheter av generell natur: 1. Att medierna interagerar med andra aktörer, 2. Att medierna alltid gynnar någon samt 3. Att det bildas positiva och negativa mediespiraler.

I panelen vid ABF:s evenemang ”Är du mediestyrd, lille väljare?” i Göteborg denna regniga tisdagkväll satt också Anna-Klara Bratt (Arbetaren), Gert Gelotte (GP) Peter Gustavsson (ETC) samt Elisabeth Stúr (fil dr MiU). Ledningen sköttes utmärkt av Petter Larsson (EfterArbetet)

Panelen hade trots lite olika infallsvinklar den gemensamma uppfattningen att medierna faktiskt styr väldigt mycket. Så om svaret på rubrikens fråga rådde inte så stor oenighet. En central aspekt var dock ägandet av medierna. Ofta sägs att all press i Sverige är borgerlig och därför missgynnar socialdemokratin. Men, som ovan sagts, mediernas gynnande är inte systematiskt. Två viktiga kommentarer till frågan om ägandet är därför 1. dels att medielogiken och journalistikens professionalisering är en viktigare förklaring till bilden av de olika politiska aktörerna, samt 2. det faktum att arbetarrörelsen faktiskt valt att avstå från att ge sig in i medievärlden under de senaste åren.

Redaktioner påverkas självklart av ägandet, menade Gert Gelotte, och fick mycket beröm för att han faktiskt vågade säga det. Som exempel nämnde han att på GP är det svårt t o m på nyhetsplats att vara kritisk mot monarkin och mot Israel. Så självklart spelar ägarens uppfattning roll, menade Gelotte, men tyckte också att det var helt i sin ordning. Även Anna-Klara Bratt betonade att Expressen är i sin fulla rätt att skriva vad man vill på nyhetsplats om Mona Sahlin. En tidning har sitt mandat ytterst från sina ägare. Hon beskrev f ö Expressens redaktion som en hejig och grabbig arbetsplats som skulle behöva lite mer motstånd i medievärlden. Flera påpekade också att ägaren är den som utnämner cheferna och cheferna är de som sätter tonen på redaktionen.

Redaktionskultur är ett begrepp som ofta nämns som förklaring till mediebilden. Panelen höll med om att en sådan finns, men framför allt Kent Asp påpekade att det som förklarar mediebilden snarare är journalistikens professionella hållning. Där betonade han också, i viss motsättning till Bratt, att även om Expressen har en ägare som vill att tidningen skall se ut på ett visst sätt så gör liberala tidningar anspråk på en balanserad och preofessionell samhällsbevakning. Och därmed är det också rimligt att granska nyhetsjournalistiken (även utanför public service) utifrån kriterier om opartiskthet och balans. Vilket under senare år också blivit alltmer accepterat i medievärlden. Journalistiken är vare sig vänster- eller högervriden menade Asp, utan ”medievriden”. Och då blir också politikerna mediedrivna, tillade han och tog presentationen av årets valmanifesten som exempel: manifesten presenterades i småbitar under flera dagar för att få maximal uppmärksamhet.

Som svar på en av de allra sista frågorna, betonade Asp att det som dock kanske är det största hotet mot pressens roll i vår demokrati är den alltmer avlövade samhällsbevakningen! Här finns anledning att påminna om Anna-Klara Bratts påpekande att den ökande tyckar- och åsiktjournalistiken (som ofta går under falsk flagg som s k analys) är billig. Mycket billigare än riktig undersökande journalistik.

Kanske är detta vad jag tog med mig från debatten: Ur demokratisk synvinkel är det kvaliteten på journalistiken som är bekymret, inte vilka som gynnas i varje enskild valrörelse.

5 reaktioner till “För låg kvalitet på samhällsjournalistiken det stora bekymret”

 1. Citerar:
  Journalistiken är vare sig vänster- eller högervriden menade Asp, utan ”medievriden”

  Jag får inte det här att riktigt gå ihop med vad Asp skrev i DN 9/6 2006. Då lät det bl.a. så här:

  Den politiska scenen kan under de nitton månader undersökningen omfattar sammanfattas med att socialdemokraterna och regeringen fått en mycket stor och övervägande negativ uppmärksamhet i medierna, medan den borgerliga alliansen fått en förhållandevis liten men övervägande positiv uppmärksamhet.

  Är media övervägande negativa till S, som han menade då, så tycker jag att man kan hävda att media är högervridna, det är i varje fall vad vanligt folk menar när de säger ”högervridna”.

 2. Ett bra referat som eg helt ligger i linje med mediaforskaren Jesper Strömbäcks uppfattning som han skrivit om ett flertal gånger på sin utmärkta blogg.

 3. Ett problem är väl att ”medierna är i underhållningsbranschen”, som miljörörelseveteranen Björn Eriksson alltid påpekade. ”De har ingen skyldighet att säga något som är viktigt”.

  Snarare åvilar det väl oss som vill värna om kunniga och engagerade medborgare som ett egenvärde.

 4. Det hela är ju ett utslag för just fixeringen vid ”events” och personer, dvs hela medias delaktighet i och pådrivande av processen mot infantilisering av samhället. Det är nog värre i år än tidigare, men det var rätt illa även 2002 – minns Janne Josefssons valstugereportage. Alla förlorar på att de klassiska liberala värden som fortfarande formar bilden av medias uppgift i den offentliga diskussionen (en ideologisk bild, men som alla ideologiska föreställningar en bild med konsekvenser) allt mer försvagas. Vi behöver ett samtal som premierar kunskap och idémässig konsekvens, annars hamnar vi än djupare i det åsiktsträsk där envar är lika god smakdomare som Maud Olofsson och där man struntar i vad remissinstanser säger innan man kör över folket med oöverskådliga reformer som passar ens tyckanden.

 5. Kerstin: Asp publicerade ju idag på DN en första redovisning av sina resultat, som närmast låg i luften vid seminariet. Generellt ingen politisk virdning, olika vid varje val.
  Jan: Precis. Alltså vad Asp kallar ”medievridning”.
  Hjalmar: Jag är optimist och tror att uppsvinget för sociala forum både IRL och på nätet kan utgöra ett alternativ.

  VS

Kommentarer är stängda.