Tyvärr blir det nu avgifter för studier

Så har det då skett som vi länge befarat. Efter det att Sverige som det enda landet i världen transformerat om större delen av sin avancerade utbildning (Masternivå) till engelska med bibehållande av gratis studier så har de svenska högskolorna och universiteten fått så många ansökningar från utländska studenter utanför EU att lärosätena talar om att slänga tusentals ansökningar! Svaret blir nu att införa avgifter. Tja, på något sätt måste ju begränsningen göras. (En sydafrikansk gästande kollega trodde inte sina öron när jag berättade att all undervisning var på engelska och studierna avgiftsfria. ”Men det fungerar väl inte” utropade hon bestört. Nej, kanske inte.)

Ett par intervjuade studenter i Ekot i SR sa att med avgifter ”blir Sverige av med många utländska studenter”. Själva hade de kommit hit eftersom ”man inte behövde lära sig språket då allt är på engelska”. En universitetsutbildning förväntas hålla viss kvalitet. Med dagens tilldelning av pengar till utbildning krävs att man får igenom alla studenter på alla kurser. Det är lätt att räkna ut att många utländska studenter utan goda kunskaper i engelska, svensktalande lärare som undervisar på ett främmande språk och studenter som valt utbildningen för att den är gratis därmed leder till sjunkande kvalitet på utbildningen.

För övrigt tycker jag att Stockholms universitets rektor Kåre Bremer har rätt (kors i taket) när han säger till SvD att saken borde ha lösts genom kvoter istället. Då hade vi kunnat behålla vår öppna utbildningsmodell.

2 reaktioner till “Tyvärr blir det nu avgifter för studier”

  1. Jag har nog mest problem med det du påpekar om kvaliteten. Det är tydligt en lägre kvalitet på undervisningen på engelska på grundnivå och det blir även en lägre kvalitet på de kunskaper som de svenska studenterna får med sig från grundnivåerna.

    Tyvärr är denna åsikt inte poppis eftersom den dels säger att lärare och elever inte kan engelska fantastiskt bra, dels för att det leder till färre utländska studenter och pengar. Det finns däremot mycket forskning om kunskap och djupare förståelse som visar att främst inom naturvetenskapen (eftersom engelskan varit mer vanlig längre där) att studenter på grundnivåer inte kan så mycket som de skulle kunnat om allting varit på svenska.

    Om inte annat är det bara att gå in på en frågestund och se vilken typ av frågor som kommer vid en engelsk textbok och svenska funderingar.

    (jag är inte emot engelska på universitetet men jag tror att man skulle behöva erkänna att vårt eget språk är överlägset bäst när man ska djuplära sig och förstå)

  2. Jag anser att engelska endast bör användas på avancerad nivå och forskarnivå. Så är det på många ställen och så bör det förbli. Vi skall erbjuda program på avancerad nivå som lockar många utländska studenter tack vare hög kvalitet och inte pga att det är avgiftsfritt. Dessa program bör ju således vara på engelska, men samma program fast på svenska bör också finnas. Det är viktigt för att bevara vårt språks ställning.

    Avgifter är för mig en självklarhet och bör också i förlängningen börja gälla även för svenska och europeiska studenter. Det skulle göra att studenterna ställer högre krav på utbildningen.

Kommentarer är stängda.