Kommer Piratpartiet att splittras?

Under politikerveckan i Almedalen har jag sett pirater mer eller mindre överallt och deras entusiasm är onekligen smittande. Rick Falkvinge twittrar från seminarier, ungpirater ställer impertinenta frågor och Christian Engström talar oavbrutet i telefon i olika gathörn. Men hur skall det gå sedan?

Piratpartiet är ett liberalt parti. På den auktoritära-liberala dimension som ofta används bland franska statsvetare scorar piraterna högt på den liberala sidan medan t ex Kristdemokraterna får höga poäng på den auktoritära sidan. Piratpartiet är dock måna om att inte välja mellan höger och vänster, en dimension där de inte alls är lika lättplacerade. Det var därför följdriktigt att Piratpartiet också valde den gröna gruppen i EU-parlamentet.

Nya partier utefter de gamla skiljelinjerna har genomgående haft svårigheter. Men vid sidan av de traditionella skiljelinjerna i europeisk politik menar jag att vi ser två nya knoppande skiljelinjer. Partier som bildas utefter dessa har en större möjlighet att få varaktig framgång. En av de nya skiljelinjerna kan skönjas mellan de transationella nätverk som främjar universella rättigheter och över-nationella värden å ena sidan och de grupper som står för en mer nationalistiskt sinnad politik. I Sverige är det troligen Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna som står på varsin sida om denna skiljelinje.

Den andra nya skiljelinjen kan anas mellan frihetliga grupper som uppfattar utvecklingen av kunskap, kultur och bildning som en gemensam nyttighet å ena sidan och de som förträder uppfattningen att utvecklandet av kunskap, kultur och bildning kräver en marknad för individer att agera på. Och det är här Piratpartiets eventuella svårigheter kan dyka upp.

Piratpartiet är otvetydigt ett parti som mobiliserar på grundval av den tänkta skiljelinjen kunskap-marknad. Men den skiljelinjen motsvarar ännu inte de krav man brukar ställa på en mobiliserad dito. Nämligen att det finns en social bas, en tydlig värdeskillnad och grupper som identifierar sig med respektive sidor av skiljelinjen. Jag skulle säga att Piratpartiet just nu (i EU-valet) har mobiliserat den sociala basen för skiljelinjen Kunskap-Marknad men att den värdeskillnad som skiljelinjen implicerar ännu inte kommit till uttryck.

Jag misstänker att när/om Piratpartiet måste bekänna färg (i bildlig mening) så kan dels tiden ha gått så långt att skiljelinjen inom den sociala basen öppnat sig mera, dels kan denna motsättning mellan gemensam nyttighet och marknadsmodellen komma att sätta partiets ideologi på svåra prov.

Relationen mellan Piratpartiet och skiljelinjen Kunskap-Marknad är interaktiv. Piratpartiet mobiliserar skiljelinjen, men skiljelinjen påverkar också partiet. Piratpartiet kan (av bara farten) hamna med ett ben på var sida. I så fall blir det en svår prövning för partiet och risken att splittras är överhängande.

Om detta har jag och Ulf Bjereld skrivit i boken ”Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer” (2008) och vi fortsätter att arbeta med samma frågor i den kommande boken ”Den nödvändiga politiken. Makt och motstånd i en individualiserad tid” med utgivning 2011.

11 reaktioner till “Kommer Piratpartiet att splittras?”

 1. ”Kampen om kunskapen”, det var huvudet på spiken.

  Den som har kunskap, har också makt. Makten att förändra sitt och andras liv.

  Därför anses också kunskap vara farligt av etablissemanget, för de, som flertalet av oss människor är bekväma, och också rädda för förändringar.

  Kunskap, och vår förmåga att dela med oss av denna har gjort oss människor till den mest framgångsrika arten på vår planet.

  P.S
  Piratpartiet finns till för att ingen av etablissemangets partier tagit upp dessa frågor. Gör de det, bättre än Piratpartiet så blir ingen gladare än oss piratpartister.
  Då kan därmed också Piratpartiet avvecklas.

 2. Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter med att konstant dra upp skiljelinjer.
  Nej, PP är inte intresserade av att ta en plats på vänster/höger skalan.
  Nej, PP är INTE beredda att slåss till sista blodsdroppen över vart decimalen i en skattesats ska hamna.
  PP är ENDAST intresserade av att behålla mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska principer – som brevhemligheten.
  Ett tips vore att släppa hela ”vänster eller höger” synen i 10 minuter och passa på att läsa PP’s partiprogram under dom 10 minuterna.
  Som partierna ser ut i dag så finns det inget val, PP är dom enda som strider för dessa värden, antingen röstar du X för at få 0,nånting mindre i skatt på vad det nu är, eller så röstar du PP för att du fortförande tror på att i en rättsstat så ska vi bara övervaka dom vi misstänker för brott (inte ALLA som normen verkar vara hos andra partier).

 3. Kunskap-Marknad? Piratpartiet är inte emot marknader, snarare i mångt och mycket monopol på information.

 4. Hm, jag är medveten om att statsvetarjargongen kan vara lite förvirrande. Skiljelinjer är alltså inget negativt alls utan tvärtom en grund för varje parti som vill ha framgång. Varje samhälle kännetecknas av ett antal grundläggande politiska/sociala skiljelinjer där politiska partier kan formas.

  Jag och Ulf Bjereld har hela tiden sagt att PP kommer att kunna ta en plats i partisystemet EFTERSOM de artikulerar en ny skiljelinje. En skiljelinje, som precis som ni skriver, de etablerade partierna är helt okunniga/ointresserade/oinitierade av och kring.

  Skiljelinjen som kan anas med hjälp av PP är alltså kunskap-marknad (tror jag) och Svamps och Dennis kommentarer passar just in på detta resonemang. De frågor ni reser är centrala för den skiljelinjen.

  Jag kommer att fortsätta att följa, analysera och skriva om PP. I höst jobbar jag vidare med en vetenskaplig artikel om de nya partier som jag valt att kalla ”virtue parties” och där PP ingår. Och så förstås mitt och Ulf Bjerelds kommande bokprojekt./VS

 5. Du presenterar skiljelinjen som kunskap-mot-marknad. Min invändning är att kunskap inte står mot marknad.

  Vad informationsfrihet står mot är informationskontroll. Informationskontroll framförs av makthållare, då dessa strävar efter att kontrollera informationen (då kunskap är makt).

  Med ”marknad” så antar jag att du syftar på företag och enskilda personer som ser sina vinstintressen i fara. Det är förstås en part, men lägg även här till regeringar, partier, politiker, tjänstemän, fackförbund, insamlingsorganisationer och så vidare.

  Informationsfrihet-Informationskontroll således.

 6. Hej igen Svamp! Nejnej, jagtror du missförstår mig. Med det snärtiga (nåja) Kunskap vs Marknad menar jag helt enkelt en konflikt över hur information, kunnande, skicklighet, kompetens, bildning o dyl skall nyttjas och vilket värde det har. Det du benämner frihet och kontroll är en del av den konflikten, som ju också kan röra ägande och gemensamt, exklusivt och inklusivt, öppet eller stängt m m m m.

  Jag tror vi är ganska överens både om vikten av den här skiljelinjen och om vilka värden det handlar om. Men jag försöker sätta in den i ett större teoretiskt tankebygge med statsvetenskaplig bias medan du antagligen är just en av dem som utkämpar den här striden!/VS

 7. I vote PP too, and to me the ‘separating line’ is a far more fundamental one:

  Democracy-Not Democracy

  I know it sounds far fetched, but the point is that we let ourselves monitor and register to an extend never seen before, even by totalitarian rule. We allow very intrusive laws, with disregard for eventual abuse. Laws, monitoring and registers that can easily be turned against us as a weapon. This is leaving our democracy very unstable, and overturnable by the ill will of a few.

  Since there is no way to police piracy without this monitoring, it serves the common good to find a way to make piracy legal.

  The companies who will suffer under such conditions will amongst others be the production-companies. And sure enough, they are the ones who seek to lobby away our democracy, as I write. Having worked in the grinder for more than a few of them, I shall not cry over their demise.

  Well, enough already!

  /Mollemand

 8. Tycker Kunskap-Marknad är lite tvetydigt som skiljelinje. Marknaden förutsätter ju kunskap och det är ju som du påpekar hur denna kunskap ska värderas/hanteras på marknaden som utgör skiljelinjen. Det borde därför snarare vara något som kunskapsflöde(?)-marknad…

 9. Marknaden som det pratas om dras ju med en ryggsäck från sin historia i den fysiska världen. När marknaden sedan ska omdefinieras i samverkan med den icke-fysiska världen så klampar man på med lösningar ur ryggsäcken istället för att ta itu med omdefinieringen på ett förutsättningslöst och objektivt sätt. Det är här det politiska samtalet saknas och som PP förhoppningsvis kan tvinga fram.

Kommentarer är stängda.