Sluta moralisera om SD!

Moraliserandet över Jimmie Åkessons artikel och Sverigedemokraternas politiska uppfattningar är inte en ändamålsenlig väg för de politiska och samhälleliga aktörer som vill motverka Sverigedemokraternas inflytande. I debatten har partiledarna framträtt som moraliska domare. Även andra kommentarer har haft en moraliserande ton. Representanter för muslimska grupper försöker försvara sig mot anklagelserna, vilket är en omöjligt uppgift utan att komma på defensiven, och hamnar även de i moraliserande uttalanden.

Ju mer moraliserande samhällets elit och etablissemang är över Sverigedemokraterna desto mer trovärdiga blir partiet i sin strategi att visa att de är ett parti för de marginaliserade och överkörda vanliga människorna. Övriga aktörer visar med all önskvärd tydlighet att Sverigedemokraterna är ett parti som ställt sig utanför samhällets diskursiva konsensus, och därmed verifierar man också deras väljares känsla av hemlöshet. Kan ni tänka er Mona Sahlin debattera med Fredrik Reinfeldt och säga att en debattartikel han skrivit ”avslöjar partiets sanna själ”? Eller höra Maud Olofsson eller Göran Hägglund tala om socialdemokraterna som ”förfärliga”? Debatten mellan riksdagspartierna, och gentemot Piratpartiet och Feministiskt Initiativ, förs inte på det planet. Var är de politiska argumenten?

Om övriga partier vill motarbeta Sverigedemokraterna, kanske t o m mer än vad blocken vill motarbeta varandra (vilket de självklart vill) , så bör också partierna använda politisk kamp, politiska argument och politisk retorik. Moraliserande och förfasande är beteenden som syftar till att stärka inåt-känslan i gruppen och ställa ”dom” utanför. Det är ingen politiskt framkomlig väg.

Jimmie Åkesson använder i sin artikel ”muslimer” som ett slagträ mot det etablissemang (företrädesvis vänsterliberalt dito) som bejakat det mångkulturella samhället och som politiskt slagits för jämlikhet mellan alla människor och en generös politik mot invandrare och flyktingar. Det är inte ”muslimerna” han är ute efter, annat än som hotbild. När nu det politiska etablissemanget gemensamt moraliserar över Åkesson och hans kamrater och väljare stärks dessa i anden. Hatet mot ”muslimer” finns i de flesta europeiska länder och har mindre att göra med de reella problemen i de enskilda länderna än med enkelheten i att peka ut just den gruppen som annorlunda.

Även medierna har svikit sitt demokratiska ansvar genom att i stor utsträckning underlåta att granska SD:s politik: deras förslag, budget, konsistens och egna lösningar på de problem som de själva lyfter fram. Medierna har låtit SD peka ut sina problem, förfasa sig över dem – men aldrig frågat sig på allvar hur SD tänker lösa dem. Och hur ofta har vi sett någon ifrågasätta problembilden överhuvudtaget? Granskningarna som gjorts har istället handlat om enskilda ledamöters vandel eller närvaro i fullmäktige.

Skulle något annat så exponerat parti slippa undan tuff politisk debatt och mediegranskning av sin politik?

Läs gärna Sanna Raymans blogginlägg i frågan.

Jag har tidigare skrivit i denna fråga, t ex här.

21 reaktioner till “Sluta moralisera om SD!”

 1. Väldigt bra skrivet. Tror många har blivit förblindade av det här med att ”ta debatten”. De vill uttrycka sitt ogillande och tror att det räcker.

 2. Bra tänkt! Tangerar min uppfattning om att kampen på högerflanken just nu handlar om vem som kan positionera sig bäst i frågan om ”eliterna mot folket”. Hägglund har redan kastat sig in i den striden och flera konservativa debattörer likaså.

 3. Tack. Moraliserandet fortsätter dessvärre oupphörligt.

  Samtidigt som ingen frågar SD vad som skall väljas bort med tanke på att partiet vill sänka alla inkomst-, egendoms- och kapitalskatter (och ha lägre moms) enligt sitt program samtidigt som de just nu vill genomföra stora investeringar i kärnkraft, statssubventionera elen, öka stödet till turismnäringen, till innovation och till småföretagare, ändra LAS, höja A-kassan, ta bort instegsjobb och motsv, satsa på mer yrkes- och arbetsmarknadsutbildning, förbjuda nästan all arbetskraftsinvandring, höja anslaget till forskning och utveckling och motarbeta alla utländska intressen på den svenska arbetsmarknaden?
  VS

 4. Det är väl inte konstigt att medierna inte granskar SD:s argument. De har ju själva serverat SD dessa argument!!!
  Att partierna inte gör det är heller inte konstigt. De kan ju inte tala om varför vi har ex. den arbetslöshet vi har, som möjliggör för SD att hävda att det är invandrarnas fel att svenskar inte får vård mm, utan att avslöja sig själva och erkänna att det är den ekonomiska politiken som är orsaken till nedskärningar och arbetslöshet, inte invandrarna.

 5. Vi växer för att:
  integrationen är ett misslyckande,
  och för att folket fortsatt betalar skyhöga skatter, trots att välfärden monteras ned,
  och för att invandrare är så sanslöst överrepresenterade i brotts-statistiken.

  Försök att debattera bort dessa problem!

 6. SD2010
  Allt går att debattera. Inget går att debattera bort om inte frågan blir så ”het” att någon måste göra något. Men låt oss för all del debattera.

  Varför är intregrationen ett misslyckande? Min vän, den i iran födde forskaren, skulle säkert hålla med mig om att integrationen för hans del fungerat ganska hyfsat. Är inte integrationsfrågan egentligen en klassfråga?

  Är invandrare ”skyhögt” överrepresenterade i brottsstatistiken? Gimme numbers!

  Varför skall man rösta på SD för att få sänkta skatter när det redan finns partier som har det högt på sin agenda? Hur mycket vill SD sänka skatterna och var skall man ta de pengarna i från ur budgeten? Sådant borde era väljare vilja veta.

 7. Jon
  Vad är lyckad integration?
  Jag vill hävda att man kan mäta det etablering på arbetsmarknaden, brottslighet och i hur hög mån man är accepterad av ursprungsbefolkningen.

  I alla dessa tre kriterier är det illa ställt.
  Etablering på arbets marknaden varierar kraftigt mellan olika grupper. Iranier, som du nämner, är väl etablerade, medans till somalier är mycket svagt etablerade.
  I genomsnitt tar det 7år för en invandrad man att etablera sig på arbetsmarknaden. Det beror på konkurensen i marknadsekonomin, som ger en klar fördel till den som pratar svenska på modersmålsnivå. Dessutom kan det vara svårt att värdera utländska utbildningar, vilket leder till att många tvingas gå en svensk utbildning.

  Sen har vi ju det ofattbart, evigt generösa, svenska bidragssystemet, som en gång var tänkt att fungera som tillfällig hjälp vid behov, men som idag missbrukas å det grövsta.

  Brottsligheten har jag nämnt ovan och om du vågar botanisera bland länkarna och rapporterna här:
  https://www.flashback.info/showthread.php?t=511368
  så tonar en klar, skrämmande, bild fram.

  Accepterad av ursprunsbefolkningen? Om man ska tro medias starkt vinklade rapportering om Demkers ännu mer vinklade rapport, så ja.
  Men om man läser den så får man fram följande siffror:
  ”81.1% anser att invandrarna har en skyldighet
  att anpassa sig till vårt lands vanor”

  ” 64,3% anser att muslimska kvinnor som
  lever i Sverige är i större grad förtryckta än andra kvinnor i Sverige”

  ”45,8% anser att slöja borde förbjudas helt i skola och på arbetsplatsen”

  ”Hela 64,1% anser att det finns grupper av invandrare
  som inte klarar av att integreras i vår kultur”.

  ”39,9% anser att invandrare bara kommer till Sverige för att ta del av våra sociala förmåner”

  Accepterade? Nej.
  Media sysslar inte med nyhetsförmedling, utan opinionsbildning.

 8. Jon
  Din vän, forskaren från Iran, håller säkert med dig om att integrationen för hans del fungerat hyfsat.
  Men, en högutbildad person måste väl kunna se längre än till sig själv? Jag och mina vänner har alla fast jobb och skulle med din logik kunna hävda att arbetsmarknaden fungerar finfint.(Det gör den inte)

  Är integrationen en klassfråga? Ja, delvis. Men det finns saker som inte kan förklaras endast med ”utanförskap”.
  Varför är det endast i invandrartäta områden som det brinner? Det finns väl massor med svenska bruksorter, där både fabriken och fritidsgården är nedlagda sedan länge? Varför tänder inte dessa svenska arbetarungar eld på bilar och sedan kastar sten på polis och brandkår?

  Därför att deras kultur är annorlunda. I förorterna härskar en slags islam/macho/amerikansk-våldsglorifierande-gangsterkultur.

  Stenkastningen är inte enbart protester mot ett samhälle, i vilket man saknar makt. Det är också status att kasta sten och utmana polisen.

  Jag ber om ursäkt för stavfelen ovan

 9. Skulle gärna vilja veta vilken rapport du syftar på som ”Demkers rapport” ovan. De procentsiffror som följer återfinns inte någonstans i min forskning. Jag tror att du blandar ihop mångfaldsbarometern från Uppsala universitet med SOM-institutets forskningsrapporter.

  och, du, nu har du skrivit tre inlägg på raken (ditt första hamnade i SPAM-lådan pga av alal länkarna) så nu får du den gode Jon en chans att svara om han vill.

  VS

 10. Ser man på! En drös svar som jag har missat. Och en drös information som jag aldrig kommer att ha tid att gå igenom. Men jag har tittat på Brå’s statistik förut så den är inte speciellt överraskande. Låt mig ta upp några saker ur den som är tänkvärda:

  Sid 33: 88-93% av indvandrarna och deras barn födda 41-81 var INTE misstänkta för brott 97-01 jämfört med 95% av dem med båda föräldrarna svenskfödda var det inte. Det är klart den finns en skillnad men hur dramatisk är den egentligen?

  Men ok, jag återgår till de tre punkter du ställde upp som anledningar till att folk vill rösta på SD som jag ställde motfrågor till. Här är mina egna svar:

  1.
  Det är en myt att integrationen kan vara ”lyckad”. Det finns ingen BRA integration. I princip all invandring riskerar att leda till konflikter om resurser även om det är arbetskraftsinvadring. Den enda ”lyckade” integrationen är att inte ha någon invandring alls eller att bara ta in ett fåtal individer som av olika anledningar redan är etablerade i landet (läs: högutbildade). För mig är de alternativen ohållbara så länge som världen ser ut som den gör. För mig är det i första hand en fråga om humanism, men jag tror också att det skulle leda till sveriges undergång om vi stängde gränserna för all invandring i morgon.

  2.
  Brås studie (sid 35) visar att överrepresentationen i brotts-statistiken är större bland män, lågutbildade och socialbidragstagare än invandrare. Om det framför allt är brottsligheten som man upplever som ett problem inom SD så borde man agera lika hårt mot MÄN som mot invandrare. Vad gör med andra ord SD för att motverka männens brottslighet? Har man något program för detta?

  3.
  Du svarade inte på min fråga om skatterna? Varför skall man rösta på SD för sänkta skatter när det finns andra partier i bättre ställning som driver dom frågorna?

 11. Tack för svaret Jon. Du väljer att inte svara på en del av mina frågor, men jag ska svara på dina.
  1. Lite oväntat att du erkänner att integrationen inte kan vara lyckad. Där är vi överens och man kan titta på alla västländer för att se samma trend.
  Ändå vill du ha en stor invandring ”på grund av att världen ser ut som den gör” och ”humanism”.
  Världen står inför en enorm befolkningsökning och fattiga länder kommer inte kunna försörja sina befolkningar. Menar du att västvärlden bör ta emot ett i princip obegränsat antal människor på grund av ”humanism”? Hur humanistiskt är det om Sverige riskerar stora sociala/politiska/ekonomiska spänningar för att du vill visa din solidaritet(med mina skattepengar)?
  Ett välfärdssystem bygger på tillit, på att folk litar på varandra. Om du tror att folk utnyttjar systemet eller om du tror att folk skattefuskar blir du mindre benägen att betala skatt. Den typen av tillit kallas ”socialt kapital” och ju mer ett land har av det, ju lättare blir det att ha ett generöst välfärdssystem. Med en stor invandring från främmande kulturer och religioner minskar det sociala kapitalet, det är den krassa politiskt inkorrekta sanningen.
  Och du, jag lovar dig att Sverige inte skulle gå under om vi stängde gränserna imorgon.

  2. Nu blandar du ihop korten. Om man jämför invandrare med samma socioekonomiska förutsättningar som svenskar, så är invandrarna överrepresenterade. Och vad säger du om överfallsvåldtäkterna i Oslo? Samtliga 41 våldtäkter de 3 senaste åren är begångna av ”icke västliga” invandrare…

  3. Man röstar inte i första hand på SD för att få sänkt skatt. Då är nog moderaterna ett bättre alternativ. Man röstar SD för att få minskad invandring och en skärpning av kriminalpolitiken.

  (Till Marie: jag trodde felaktigt att du var en av de som stod bakom mångfaldsbarometern. Ber om ursäkt för det.
  Men, visst är det intressanta siffror ovan? De presenterades av media som att ” Allt fler har positiva erfarenheter av invandrare”(…) Borde inte den mera korrekta beskrivningen av undersökningen vara: ”Svenskar fortfarande ganska avvaktande till invandring”?)

 12. Ett svar i all hast SD2010

  Konfiktperspektivet i fråga 1 är helt klart mest intressant.

  Vet vi hur Sverige kommer att påverkas av flyktingströmmar, överbefolkning, svält och krig i tredje världen? Vet vi om det kommer att medföra ett större stabilitet och inte tvärtom om vi stänger gränserna? Nej, det vet vi inte. Konflikter kan t.ex utbryta i medelhavsområdena. EU kan splittras på grund av trycket från flyktingströmmarna på länder som Italien och Spanien (och Malta). Jag tror att Europas ledare föredrar att gå väldigt långsamt fram i den här frågan.

  Vet vi om det är bra eller dåligt för sveriges ekonomi att stänga dörrarna för invandrare? Sveriges befolkning minskar förstås gradvis. Det innebär på kort sikt att kostnaden för arbete ökar och arbetslösheten minskar. Men på väldigt lång sikt att sverige utarmas. Vem skall betala de enorma pensionärskullarna som kommer? Utan invandrarna riskerar man snarare att välfärdssystemen raseras på grund av en åldrande befolkning. Det räcker inte med tillit till välfärdssystemen. Det måste finnas pengar i dom.

  Så nej, det handlar inte bara om humanism

  Fråga 2:
  Ja och då är ändå MÄN överrepresenterade i högre grad än invandrare. Hur du än vrider och vänder på det. Du kan plocka ut 41 våldtäktsmän i Oslo men Hagamannen är fortfarande svenne och Englamannen är fortfarande svenne. Och alla är dom män. så vilken information är mer relevant för att göra något åt våldet. Den om invandrares våld eller den om männens våld?

  Du kan med andra ord inte bara plocka ut en fråga och säga: DETTA är problemet. Men det är ju tyvärr (suck) så som politiker tenderar att göra.

 13. Jon.
  1.Sveriges (etniska) befolkning kommer att minska, för att sedan öka igen. Det går i vågor och det är normalt.
  Tillit är enormt mycket viktigare för ett gemensamt finansierat välfärdssystem än tillgång på arbetskraft. Det är därför som USA har sådana väldiga problem med att införa ens en grundläggande allmän sjukvårdsförsäkring. Det finns en klar etnisk dimension i den frågan, även om det är totalt tabu att prata om det i media.

  Alla europeiska länder borde ha en begränsad invandring, helst från kulturellt/religiöst närstående länder. Sverige har idag en stor invandring från kulturer/religioner som är mycket främmande.
  När Islam växt sig tillräckligt stark kommer en frontalkrock med de grundläggande värden(synen på kvinnor, jämställdhet och homosexuella) som Sverige har. Då, om inte förr, kommer också vänstern att ångra sig. Vi lägger idag grunden till framtida konflikter i Sverige.

  2. Det var inte så att jag ”plockade ut” 41våldtäktsmän i Oslo, utan alla överfallsvåldtäkter i Oslo de senast 3 åren begicks av utomeuropeer. ALLA. Det är en slags ”bonus-kriminalitet” som vi inte hade haft, eller haft mindre av om vi hade haft mindre invandrare här.
  Mest överrepresenterad är invandrade män. Du kommer inte runt det.

  Jag är SD-sympatisör, inte politiker.

 14. Vi börjar med tvåan:

  Visst ”plockar du ut” uppgiften om de 41 våldtäkterna. Vad kan jag säga om den informationen utan att ha mer fakta? Hur förhåller sig datat till tidigare år, till övriga landet? Hur många gärningsmän rör det sig om? Vilka är dom? Jag kan inte bygga min kunskap på en enstaka nyhetsartikel. Ge mig statistik och analys i stället.

  Men det ändrar inte mitt grundargument. SD håller fram invandrarfrågan som en nyckelfråga som ska lösa en rad problem (våld, ordning, brott, kulturell samhörighet) och blundar för andra förklaringsmodeller (ex. mäns våld) eftersom det är obekvämt att tänka på.

  Ettan:

  Det kommer absolut att uppstå mindre konflikter mellan vissa grupper och speciellt bland ungdomar inom arbetar- och lägre medelklass under sämre tider. Och det är möjligt att de blir förvärrade av de olika förutsättningarna mellan gamla och nya svenskar. Men det är inget nytt fenomen. Fanns inte invandrarna skulle konflikten handla om något annat.

  Den stora, och riktigt farliga, konflikten utspelas på andra arenor och med helt andra förutsättningar. Den handlar inte om olika värderingssystem eller kulturkrockar utan om kampen om tillgångar och rikedomar. Sålunda har t.ex. USA och Saudiarabien inga som helst problem att samarbeta så länge som det gynnar båda parter.

 15. Jon.
  2. Du ber om statistik, väl medveten om att sådan statistik är för känslig för att göras förutsättningslöst i Sverige. I Norge har man inte riktigt lika stark beröringsångest med dessa frågor. Här kommer en rapport från Norge om våldtäkterna där 2007.
  Sid19

  Klicka för att komma åt voldtektioslo2007.pdf

  ”Personer med annen landbakgrunn enn norsk blir stadig
  mer overrepresentert blant gjerningspersonene i de anmeldte voldtektene, sett i forhold til
  befolkningssammensetningen i Oslo. I 2007 hadde gjerningspersonen i 72,8 % av forholdene en
  annen bakgrunn enn norsk. Det tilsvarende tallet i 2004 var 63,2 %, mens det i 2001 var 53 %.”

  Oj då. Det blir värre och värre, vad kan det bero på… Och hur stor kommer siffran att vara om 10år?
  (notera alltså att de 41 våldtäkterna vi nämnt tidigare var överfallsvåldtäkter, nu är det alla våldtäkter)

  1.För 50år sedan fanns ca:500 muslimer, och idag ca:500000 i Sverige. Våra barnbarn kommer att bli en minoritet i Sverige och det är alltid en risk. Man kan titta på Sydafrika, Indien och Sydamerika för att få en försmak.

  Jon. Jag var en gång som du. Jag röstade vänster och köpte ideologin till 100%. Jag har t.o.m gått i ett första maj-tåg(!). Det är svårt att bryta sig ur indoktrineringen, det ändrar så att säga hela ens världsbild. Man känner sig sviken. Tro mig.
  Jag skulle väldigt gärna vilja att du såg den här dokumentären, den är på en timma, men – den är mycket tänkvärd.
  http://video.google.com/videoplay?docid=1084394769627714346&ei=Nu_oSaSMO5X%20y2wL_8tztDg#

 16. Your comment is awaiting moderation.
  Så står det över mitt svar till Jon.
  Släpper ni igenom mitt svar, eller stämmer den gamla klyshan om att vänstern inte tycker om fri debatt?

 17. SD 2010: Det finns bara ett skäl till att du AUTOMATISKT hamnar i SPAM-filtret. Du har för många länkar.

  Just nu tycks du leka uttröttningsleken. Du måste absolut ha sista ordet, oavsett om det innebär nya argument. Det börjar kännas orimligt att mitt blogginlägg – som inte alls handlar om det som du nu pratar om – skall bli platsen för en oändlig mängd prat som måste göra läsarna ganska trötta.

  VS

 18. SD2010
  du har med andra ord gått i fler förstamaj-tåg än jag med andra ord…:) och med all respekt. passa dig för mer indoktrinering.

  VS. Jag tror att vi kanske också har stävat ut lite väl långt från ämnet och att debatten kan föras på annat håll. Mitt slutord får bli att vi inte får förlora vår humanitära kompass och det globala perspektivet. Därför är det i mina ögon rätt öppna gränserna för personer som riskerar förföljelse. Därför är det fel att spä på våldet med demonisering av invandrare. Därmed inte sagt att man inte bör ta frågor som berör våld på hemmaplan på allvar. Det bör man.

Kommentarer är stängda.