Varför skall Sverigedemokraterna vara i skolan?

I SvT Debatt och i många andra medier förs nu en diskussion om de politiska partiernas ”rätt” att ”släppas in” på skolor. Justitiekanslerna har meddelat att antingen släpps alla in eller inga (vilket väl måste inbegripa alla mikro-partier av olika schatteringar också).

Argument för att stänga Sverigedemokraterna ute har varit att ordningen inte kan upprätthållas eller att man bara bjuder in riksdagspartierna – inget av dessa kriterier särbehandlar Sverigedemokraterna. Tvärtom, de behandlar Sverigedemokraterna i enlighet med vissa (ganska rimliga) principer.

I praktiken handlar alltså den här debatten om Sverigedemokraterna. Det är ju det partiet som plötsligt får många att ifrågasätta partierna roll i skolan. Och det är bra, för jag menar att inget av de politiska partierna har vare sig någon rätt eller skyldighet att ”släppas in” till skolor för att ”informera” om politik. I skolan sysslar man med undervisning och särskilt på gymnasiet är det ett kritiskt förhållningssätt som skall impregnera undervisningen. Skolan är inte ett torg för alla och envar.

Om lärare vill använda sig av partierna i undervisningen är det jättebra. Låt eleverna analysera debatter, genomföra intervjuer eller själva leva sig in och argumentera för de olika partiernas ståndpunkter vid olika tidpunkter – allt som led i undervisningen i samhällsorienterande ämnen, svenska eller historia.

Så, svara först på frågan varför partierna skall vara på skolan. När den frågan är besvarad är frågan om Sverigedemokraterna helt irrelevant. Fyller de en funktion så skall de vara där, om inte så skall de det inte. Skolan är inte partiernas revir, partierna skall rätta sig efter undervisningens och kunskapsinhämtandets villkor.

6 reaktioner till “Varför skall Sverigedemokraterna vara i skolan?”

 1. Vissa skolors argument för att hålla ute sverigedemokraterna, men tillåta de ”vanliga” partierna, ter sig ofta som lite väl grovhuggna. Om man skall tro vissa rektorer så är SD rena nazistpartiet. Jag har inte läst deras partiprogram, men jag antar att det vid det här laget är rätt så ”rentvättat”, vilket gör det svårt att placera SD i en kategori för sig självt (som om det inte fanns smyg-”rasism” i andra partier). Frågan är alltså om bedömningen om vilka partier som ska släppas in ska göras på grundval av rektorernas känslor för vissa partier eller vad som faktiskt står i deras officiella valmaterial. Om det är det senare: exakt vilka åsikter är det som diskvalificerar SD?

  Men för att svara på frågan varför partierna skall vara på skolan över huvud taget, så är svaret givet: jag vet inte.

 2. Såg för någon månad sedan medlemsstatistiken för dom olika partierna. Dom flesta minskar utom Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. S gör en viss uppgång i medlemmar men det är marginell. Tycker det är viktigt att det finns en plattform för dom politiska partierna. Dom borde få komma till skolan kanske mycket tidigare när eleverna är 13-14 år istället. politik är en stor del av samhällslivet.

  När politikerföraktet breder ut sig och det blir allt svårare att hitta företrädare till politiska uppdrag är det viktigt att förbereda den nya generationen för ett aktivt engagemang inom politiken.
  Frågan varför partierna ska vara i skolan är lika självklar som varför vi har samhällskunskap.

  Det är politiker som styr skolan. Varför ska dom inte kunna besöka verksamheter som dom själva styr över ? Politiker är inte vem som helst det är rektorernas och skolans chefer. Politiker är inte allmänheten eller vilka som helst ur det perspektivet.

 3. JMO: Jag menar att SD inte särbehandlas om de argument jag hittills hört används. Att prata om ”demokratiska partier” är ett rent självmål. Det finns inget i SD:s pogram som ifrågasätter vår svenska demokrati. Jag anser dock att partierna skall fylla en funktion för undervisningen om de skall vara i skolan – det gäller såväl SD som Fp.

  Stefan: Om partierna vill göra studiebesök i skolan är de självklart välkomna, prata med rektorn, lärare och kanske höra med eleverna vad de tycker om undervisningen. Men nog är du medveten om att det inte är denna fråga som jag diskuterar?

  VS

 4. Såg just att våldtäktsmannen i örnsköldsvik fick 3 månaders samhällstjänst för 2 våldtäkter. Är det konstigt att Sverigedemokraterna ligger stabilt över 4 % -gränsen. Det är ju det enda parti som förespråkar rimliga straff.

 5. En parentes i sammanhanget:
  Vem ska vara på universitetet?
  När den frågan blev aktuell på humanisten (GU) för ca 10 år sedan ringde de mig (då kårordförande)och lät mig bestämma. Alla eller ingen var mitt enkla svar vilket resulterade i att en halv-obskyr religiös rörelse fick lov att dela ut biblar på humanisten.

  Vem bestämmer sådant idag på GU? Utifrån vilka kriterier? På vilken nivå?

Kommentarer är stängda.