Kultur skapas inte av entreprenörer

Läser i Aftonbladet härförleden vecka att kulturdepartmenten i Europa – och Sverige – får allt mindre pengar att röra sig med. Krisen leder till åtstramningar i kulturen och även kulturlandet Frankrike rustar för att strama åt sin kulturbudget. Samtidigt pågår arbetet med ”Creative Europe” inom EU-kommissionen. Det är bara det att detta ”kreativa Europa” endast har det instrumentella syftet att bidra till sysselsättning och ekonomisk tillväxt! Kultur i form av kostnadskrävande satsningar på nationella författare (t ex Strindberg…) eller vård av det egna kulturarvet (t ex Nordeuropas äldsta bevarade ringmur i Visby…) tillhör inte det som bidrar till att uppfylla EUs mål om tillväxt och sysselsättning, därmed tillhör det inte heller vad som kallas ”Creative Europe”. Språkbruket är istället helt och hållet det entreprenöriella – entreprenören är den nya hjälten i vår tid.

Hade Odyssén skrivits av dagens kulturpolitiker hade Odysseus förstås kämpat ned den enögda restaurangmomsen och seglat runt för att grunda en franchise-kedja i säkerhetslösningar.

Det tycks mig som om den 70-tals-rörelse som gick ut på att kulturen skulle vara tillgänglig för alla – Alla Kan – slagit över i uppfattningen att eftersom alla kan allting inom kulturen så är det bara att slå mynt av det man kan.

Entreprenören är i många avseende motsatsen till kulturmänniskan. Entreprenören är den person som inser hur man kan göra pengar på de idéer som andra kommer på. Entreprenörens kreativitet består inte att tänka de stora tankarna utan i att slå mynt av dem. Ett samhälle behöver entreprenörer – köpmän, handlare, säljare, företagare m fl – men framför allt behöver samhället de som kommer på de idéer vilka entreprenören slår mynt utav!

Och nu är det nu en gång så med mänskligheten att få saker är nya under solen, att vårda och utveckla vårt kulturarv är därför en oundgänglig del av vårt samhälle om där skall finnas något kvar annat än ytliga fenomen och livsstilar. Uppfinnare, författare, konstnärer, hantverkare, historiker, filosofer och designers, regissörer, dramatiker, skådespelare, musiker och teknikinnovatörer – de är inga entreprenörer. De är de som skapar råvaran. Och utan den råvaran kan entreprenörerna tvätta skjortor åt varandra. (Förstås med RUT-avdrag…)

Nej, begreppen kreativitet, entreprenörskap och innovation håller på att tränga undan det verkliga arbete som all kultur kräver. Lika mycket som det kräver ansträngning att läsa Homeros så krävs det ansträngning, lång träning, tid, erfarenhet och hårt arbete för att skapa och upprätthålla kultur.

Verklig kultur (s k populär- eller fin-) kräver långsiktiga satsningar från det allmännas sida, vilket inte utesluter att man bjuder in andra att delta i de delar som är lämpliga. Att framåt satsa på entreprenörer istället för kulturarbetare är ungefär lika dumt som att idag satsa på att sälja skrivmaskiner.

*

Läs gärna också Stockholms Universitets rektorer på DN Debatt om de de uteblivna satsningarna på humaniora och samhällsvetenskap.

4 reaktioner till “Kultur skapas inte av entreprenörer”

 1. bra! kul att du ger dig in i den här debatten och tack för en intressant definition av entrepenör. vi som är verksamma inom kultursfären (och inte minst i stockholm) har brottats hårt med det begreppet under de senaste åren i och med att det lanserats av kulturbyråkrater och -politiker. jag skulle säga att många kulturutövare ser sig som entrepenörer – men inte i första hand och mer av nödtvång för att kunna driva sin verksamhet vilket för det mesta kräver ett eget företag. det är med andra ord inte näringslivets entrepenörsideal man eftersträvar.

 2. Jag har inget emot entreprenörer, de fyller sin uppgift i näringskedjan. Men, precis som du säger, så tvingas många konstnärer, innovatörer och kulturarbetare definiera sig så trots att deras komparativa fördel är kreativiteten, uppfinningsrikedomen, fantasin eller något liknande. Entre-preneur betyder just ”mellan-hand” eller ”mellan-tagare”; och det är just vad det handlar om, en slags ”mäklare” som förbinder konstnären/kulturarbetaren med marknaden. Gallerister, förläggare, filmproducenter, där har du entreprenörer. Låt konstnärerna göra sin grej och entreprenörerna sin. Men de sistnämnda är faktiskt helt avhängiga de förstnämnda…

  För övrigt skulle jag gärna bli mecenat när jag blir stor. Det är – tycker jag – ett intressantare ideal än entreprenören.

  VS

 3. Jag tycker absolut att du ska bli mecenat! Såna finns det alldeles för få av.

  Jag håller med dig när det gäller ”problemet” med att kombinera ett konstnärskap med ett entreprenörskap. Jag tror att de flesta konstnärer helst skulle slippa detta ständiga jagande av finansiering. Tyvärr är verkligheten en annan. Det finns helt enkelt ett enormt underskott på agenter (läs: entreprenörer), eller ett överskott av konstnärer, på den existerande marknaden. Och eftersom agenterna tenderar att vara mer konjunkturkänsliga än konstnärerna som kan driva sin verksamhet med väldigt knappa resurser så ökar den här snedfördelningen i kristider. till detta kommer att stat och kommun blivit en allt viktigare aktör på marknaden – fram till i dag när man börjar backa och det är som du skriver inte bara en tendens i sverige. I holland har man skurit hälften av kulturbudgeten, och mest på ideologiska grunder. jag misstänker kort sagt att snacket om entrepenörskapet från kulturpolitikens sida är en del av en halvt medveten exit-strategi för att bereda marken för nedskärningar under kommande år.

  Jag är inte jätteorolig för kulturutövarna. Vi är vana vid att klara oss i alla väder och med knappa resurser. Jag kommer själv från den livaktiga D-I-Y scen som uppstod i stockholm kring millenieskiftet när galleriscenen i stockholm kollapsade. Däremot är det synd om publiken som får ett smalare och mer svårtillgängligt utbud. Och det är mest synd om den publik som inte möter kulturen så ofta.

 4. Jag kan bara hålla med – och det är därför kulturen måste ges stöd (på olika sätt) i första hand, inte impressarion (som det står i Nordisk Familjebok under entreprenör…)

  VS

Kommentarer är stängda.