Varför ökar Sverigedemokraternas opinionsstöd just nu?

Uppgången nu för Sverigedemokraterna har istället sin grund i att invandrings- och integrationsfrågor under senare tid haft en mer framträdande plats på den politiska dagordningen än vad de brukar ha. Trots försök till breddning är invandrings- och integrationspolitiken fortfarande Sverigedemokraternas enda profilfråga, och partiet gynnas därför av att dessa frågor debatteras.

Forskning visar att när de övriga partierna börjar debattera invandrings- och integrationsfrågor tenderar invandrarfientliga partier att växa i opinionen. När migrationsfrågorna dominerar den politiska debatten ökar dessutom andelen väljare som tycker att dessa frågor är viktiga. På så sätt kan Sverigedemokraterna i opinionsundersökningar mobilisera en större andel latenta väljare än vad som annars är fallet.

Försöker idag i Svenska Dagbladet tillsammans med kollegerna Ulf Bjereld och Jonas Hinnfors bringa lite ordning i debatten om Sverigedemokraternas mobilisering av opinionen och mekanismerna bakom den.

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

2 reaktioner till “Varför ökar Sverigedemokraternas opinionsstöd just nu?”

  1. Bra att er Brännpunktsartikel tog upp mediaexponeringen av sd. De nyligen genomförda debatterna i invandringsfrågor med sd kontra Sahlin respektive kontra Ullenhag ledda av journalisten Ulf Kristofferson motiverade han med sd´s för tillfället höga opinionssiffror. När han tillfrågades om han och TV4 inte riskerade att ge sd än högre sådana med denna exponering besvarade han inte frågan.

  2. Vad som kännetecknar SD och deras profil lämnar jag därhän. Det konkreta budskap de sänder är att vi 1) inte lyckas ta hand om invandrare på ett bra sätt och få in dem på arbetsmarknaden, samt att en alternativ lösning är att 2) hjälpa dem på plats eller närmare sitt lands gränser. Det är dessa argument jag tror tilltalar svensken i gemen när jag låter mina öron vara öppna i olika sammanhang.

Kommentarer är stängda.