Varför är det så otänkbart att SAS kan ägas av staten?

Det fanns en tid när varje stat med anspråk på att bli tagen på allvar skulle ha ett eget flygbolag. Nationella flygbolag var en förlängning av den egna suveräniteten och ett uttryck för den globala utstrålningen av de egna nationella värdena. Sedan tidigt 1990-tal är flygmarknaden avreglerad och de ”gamla” bolagen har allt svårare att överleva, medan lågprisflyget konkurrerar med extremlåga priser och noll service.

Men, liksom i fallet med järnvägen, är vissa länder mer beroende av en nationellt understödd infrastruktur än andra. Och de gamla bolagen är uppbyggda på ett helt annat sätt än lågprisbolagen, de gamla bolagens kartor ser i allmänhet ut som nätverkskartor med tydliga noder (Kastrup, Frankfurt, Shiphol, Roissy-Charles-de-Gaulle m fl) där det är möjligt att byta och flyga vidare runt jorden. I allmänhet finns också allianser och samarbeten som gör det enkelt att få hjälp och service hela vägen om något skulle gå fel. De stora flygplatserna tillhandahåller extremt god service avseende transporter, övernattning, handel och service eftersom de betjänar en mängd bolag. Lågprisföretagen hittar flygplatser långt utanför storstäderna, har i allmänhet inga (eller få) anslutningar och servicenivån ligger närmast på noll. Allt för att få ned priserna. Inte heller finns (förstås) några nationella hänsyn.

Nu säger finansmarknadsministern Peter Norman att SAS skall säljas (vilket varit fallet under lång tid) eftersom staten inte skall vara ägare. Som om det vore lika självklart idag att staten inte skall äga flygbolag som det förr var att staten skulle äga flygbolag. Ändå anser Norman att SAS är ”viktigt för Sverige” och att ett fungerande inrikesflyg behövs. Som så mycket annat är det som att svära i kyrkan att säga att det då kanske är statens ansvar att se till att infrastrukturen nationellt fungerar, vilket innebär både inrikes och utrikes transporter. För Norrbottens del kan en konkurs för SAS, eller en utförsäljning, leda till problem. Jag har lite svårt att tro att Ryanair kommer att etablera sig i Jukkasjärvi… Och om så vore fallet skulle inte flygnätet ge medborgarna i Norrbotten tillgång till mer än ett antal enstaka charterresmål eller små flygplatser kring några storstäder.

Om/när alla de ”gamla” bolagen är borta kommer också konkurrensen att minska och incitamenten för att hålla låga priser försvinna. Då får vi hålla till goda med lägre grad av system i flyglinjerna, lägre service, lägre löner för de anställda och tillbakapressade fackföreningar och dålig service till betydligt högre priser än lågprisflyget tar idag.

I min värld är infrastruktur så oundgänglig att den inte helt kan överlåtas till en oreglerad marknadsekonomi som är ointresserad av medborgarnas välfärd och livskvalitet. Om det sedan bör vara stater, allianser av stater eller andra regimer som garanterar medborgarnas livsmöjligheter genom mobilitet är svårare att avgöra.

Att infrastrukturfrågorna kan överlåtas till personer som Michael O’Leary, nej, det tror jag inte.

7 reaktioner till “Varför är det så otänkbart att SAS kan ägas av staten?”

  1. Jag tycker det farmgår oftare och oftare att flyget är på väg ut, mest pga miljömässiga aspekter. Tyckte också som föregående ”kommentator” att SJ-utförsäljningen var märklig. Om man sen ser till prisutveckling m.m. har den inte gynnat konsumenten.

  2. ”Varför är det så otänkbart att SAS kan ägas av staten?”

    Problemet är att SAS ägs inte av en stat utan 3 stater. De har i flera fall olika syften med sitt ägande. Det är framför allt Danmark som gynnas med Kastrup som huvudbas. Stockholm kan komma att vinna på en eventuell konkurs i SAS. Nu flyger t ex många svenska asienresenärer med Finnair för att det inte finns något alternativ från Stockholm. Tomrummet efter SAS skulle säkert lätt fyllas upp, det finns redan idag många mindre aktörer i Sverige som flyger på små flygplatser runt i Sverige. Många flygrutter till Norrlands inland och Värmland är redan idag upphandlade av svenska staten, så staten tar i alla fall sitt ansvar för att glesbygden ska kunna nås med flyg.

  3. Håller med om det mesta, med ett undantag: Jag tror inte man kan utesluta att Ryanair etablerar sig i Jukkasjärvi. Men de kommer att kalla det Sundsvall.

  4. Tack för synpunkter! Jag delar flera av de invändningar som rest här, t ex att staten kan ta ansvar för glesbygdens infrastruktur på annat sätt än genom ägande. Men, det finns en närmast moralisk överton i kommentarerna om hur fel det är att staten (eller flera stater) äger SAS, en moralism som jag tycker bör granskas.

    Anders: 🙂

    VS

Kommentarer är stängda.